Ohlédnutí

Ještě malé ohlédnutí za uplynulými Vánocemi, úvahou P.M.Holíka:

Doma jsme to praktikovali takto:

Vánoční darování se liší od všech ostatních snahou  zachovat anonymitu dárce. Proč?

Abychom se učili NEMUSET oplácet dobrem za dobro, abychom CHTĚLI být dobří pro Dobro samo.

A proto, abychom nezastiňovali Dárce, jehož si vánočním obdarováním připomínáme – Boha Otce.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

20 Komentáře »