K zamyšlení do zimních dnů

Vítězná píseň

2.Mojžíšova 15, 1- 21

Kdo by netoužil po vítězství nad takovými mocnostmi, jakým bylo vůči Izraelitům moře a faraón? Kdo by nezpíval rád vítěznou píseň ? A kdo by z nás neznal v tomto světě osoby či instituce, po jejichž porážce bychom toužili?

Jenže vítězná píseň v knize Exodus není především písní jásající nad porážkou mocných, ale je v prvé řadě oslavou Hospodina. Jemu je píseň zpívaná,“neboť se slavně vyvýšil“, jak čteme hned na jejím začátku.

On je záštita a jeho je třeba velebit. On jednal podle své vůle, ne podle přání Izraelitů!

A tady je pro nás vybídnutí: hledat Boží slávu, ne naši. Vnímat Boží vítězství, která nám sice prospívají, ale která nejsou v naší režii.

je to stálá výzva: být Hospodinovým lidem, nechtít být Hospodinovými rádci, kteří mu řeknou, co má dělat, a potom si Jeho dílo i s Jeho slávou přisvojí.

„Pane, dávej nám radost z Tebe, abychom nemuseli hledat radosti, které rychle pomíjejí.“

Aleš Opatrný, Mana do dnešních dnů, I-III/2013

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

18 Komentáře »