Sestry a bratři v Kristu, zveme Vás srdečně nejen na bohoslužby, ale také na další aktivity, které konáme. Vás, kteří nechcete prožívat své křesťanství pouze soukromě a ve skrytosti, zveme do našeho farního společenství.

Další připravované aktivity:

  • 2. dubna (pátek) seminář pro mladší animátory ( 13 – 15 let), Brno – Lipová
  • 7. května Diecézní pouť Žeravice u Bzence
  • 6. – 8. května (pátek – neděle), Setkání mladých rodin (Brno – Lipová)
  • 13. – 14. května (pátek a sobota) „Jarní kuropění“ – setkání pro děti (Brno – Lipová)
  • 3. června „farní pouť“ k Husovu kameni v Laškově
  • 10. června ( pátek)  Noc kostelů
  • 6. – 13. srpna 2016 „Vápenná“ – letní křesťanské setkání pro děti ve Skavsku u Kroměříže
  • 23. – 25. září celo – církevní setkání mládeže v Brně
  • září – „farní putování laškovským údolím“

Srdečně zveme, iv.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.