Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.

Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.

„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha.“

Aleluja !

Ezechiel 36, 23-26

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.