DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty.“

Žalm 23, 4

Blíží se svátky zemřelých, a to je doba, kdy máme možnost zastavit se a uvědomit si, že i my půjdeme cestou, kterou nás předešli naši drazí zesnulí. Při pohledu na klidná světla rozžatých svící, na ozdobené hroby našich milovaných, mihne se i nám před očima náš život a můžeme bilancovat. Vždyť neznáme dne ani hodiny, kdy také nás zavolá náš Pán a Stvořitel. On je nám věrný. Jsme i my Jemu?

Svou úctu k zesnulým a víru v Ježíše Krista můžete vyjádřit i letos při bohoslužbách za zemřelé

v pátek 2. listopadu 2018 v 17:00 hodin, v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

za Radu starších Pavel Svozil, předseda

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.