Myšlenky k Adventu

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Amen (Žalm 50, 1-2)

Náš Bůh není jen milosrdný a laskavý, ale také spravedlivý a mocný. Je dobré s tím počítat.

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce !    Amen (Žalm 95, 6-8)

Bůh vždy plní, co slíbil. Jen my o tom stále pochybujeme a žádáme od něho další důkazy.

Modlitba Adventu:

Bože, prosím o trpělivost a opravdovou důvěru v Tebe. Vždyť vím, že jsi stále se mnou. Prosím,veď kroky mého života. Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.