Archiv pro 30.3.2019

Májové bohoslužby a setkání dětí v Prostějově

4. května  sobota      setkání mladších animátorů. Místo konání: fara Prostějov
5. května   neděle     14:00    májová bohoslužba
10. – 12. května     pátek – NEDĚLE      Diecézní setkání dětí – Jarní kuropění. Místo konání: fara
12. května   neděle     10:00    májová bohoslužba
19. května   neděle     10:00   májová bohoslužba
24. května   pátek      od 18:00        NOC KOSTELŮ

... celý příspěvek »

Bohoslužby v kostele Husův sbor v Prostějově

Velikonoční bohoslužby:
18. dubna na ZELENÝ ČTVRTEK   v 17:00
19. dubna na VELKÝ PÁTEK           v 17:00  Pašije
21. dubna  v neděli VZKŘÍŠENÍ KRISTA v 10:00  bohoslužba se svátostí křtu
v 8:30 v Krumsíně, kaple CČSH

... celý příspěvek »

K zamyšlení – proč slavíte Velikonoce?

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k  Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně [...]

... celý příspěvek »