Vánoční přání

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2 )

Ať vás provází tato slova povzbuzení, a nekonečné lásky Boží po všechny dny vašeho života.

„Immanuel“ ať je pro vás jistotou a pevným bodem ve vesmíru.

za farnost  Prostějov:

Pavel Svozil, předseda Rady starších

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Ivana Krejčí, farářka

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.