Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,

prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i psychickou – ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen

Bratři a sestry v Kristu,

alespoň touto cestou se společně modleme v této mimořádně krizové době.

Kdo se chce připojit i v čase, tak se modlíme

v 7:00 žalm 105, ve 13:00 žalm 106 a v 19:00 hodin žalm 107.

Ať vás všechny Pán chrání.

Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.