TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“

Evangelium podle Jana 9, 1 – 41

„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Modleme se společně:

Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc pro všechny lidi v nouzi. Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.