Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.

V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.

„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“

Kniha Moudrost 1, 7

čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.