TĚLA A KRVE PÁNĚ

Slavení tohoto svátku navazuje na tradici eucharistické úcty v utrakvismu.

„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

(kniha Exodus 3, 14)

Modleme se:

„Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, a svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit svornost.

Smiluj se, Pane, smiluj se nad všemi, kdo prosí o tvé milosrdenství.

Dej nám, Bože, pokoj své lásky. Amen“

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.