POSTNÍ DOBA

- 40 dní do Velikonoc

- začíná Popeleční středou – drží se půst od masa

Název “popeleční“ je odvozen od značení čela věřících popelem ve tvaru kříže. Přitom duchovní doprovází tento úkon slovy:

„Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“

Cílem postní doby je upevnit svůj vztah k Bohu, svoji víru v Ježíše Krista, Spasitele .

První křesťané s velikou zbožností slavili dny utrpení a vzkříšení Pána Ježíše a na velikonoční svátky se připravovali pokáním a postem. Postní čas sloužil i k vyučování katechumenů před přijetím svátosti křtu. Poskytoval také příležitost hříšníkům, vyloučeným z obce věřících, aby se usmířili skrze svátost pokání s Bohem i s lidmi a vrátili se do společenství církve.

Všichni si tak mohli vzít k srdci poselství evangelia o milosti Boží, která upřímné kajícníky obdarovává odpuštěním ve jménu Ježíše Krista.

Totéž se děje i v dnešní době, kromě vyloučení ze společenství obce.

Každý křesťan pokáním obnovuje svoji víru.

Proto jsme vyzývání i dnes k zachovávání svatého postu – a to:

sebezpytováním,

kajícností,

modlitbou,

zdrženlivostí,

sebezapřením

a rozjímáním nad Písmem svatým.

Abychom své pokání věrohodně započali, musíme uznat, že jsme smrtelní a ničím si život nemůžeme prodloužit nebo se učinit nesmrtelnými.

Přejeme vám postní dobu požehnanou pokojem Božím, trpělivostí, ochotou odpouštět a pevnou vírou.

Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.