Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu
brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.
„Hleďte na Ukřižovaného a veškerá námaha se vám bude zdát lehká.“
Terezie z Avily
Milé sestry, milí bratři v Kristu,
postní čas má svůj hluboký smysl. Je vytržením z naší komfortní zóny, z naší pohodlné
každodennosti. Klade před nás morální výzvy a spirituální nároky. Připravuje nás na klíčovou
událost, která pro každého křesťana znamená potvrzení smlouvy s Bohem. Od časů patriarchy
Abraháma, přes proroka Mojžíše a posledního starozákonního ohlašovatele Jana Křtitele se tato
smlouva vinula jako stříbrná nit, aby v Ježíši Kristu nabyla definitivní charakter. Leží před námi
velikonoční událost Kristovy tajemné smrti a jeho mystického zmrtvýchvstání. Každá lidská duše
čeká na tento čas. Některá vědomě, jiná nevědomě. Pokud je naše víra zemdlená, může vzlétnout do
výšin, je-li naše víra malá, plytká, slabá, může se vzchopit, vyrůst a ožít. Není významnější
události, než Kristovo vítězství nad smrtí a není vyšší skutečnosti, na kterou bychom se mohli tak
spolehnout, a tak se k ní upnout, jako k živému Kristu.
Přeji vám všem hluboké prožití Velikonoc. Abychom dokázali ve svém srdci propojit pokoru kříže
s tichem Bílé soboty a s radostí věčného vzkříšení.
Požehnané Velikonoce! Kristus vstal z mrtvých, radujme se!
Pokoj a dobro
Juraj, biskup

Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům a veškerému lidu křesťanskému:

„Hleďte na Ukřižovaného a veškerá námaha se vám bude zdát lehká.“

Terezie z Avily

Milé sestry, milí bratři v Kristu,

postní čas má svůj hluboký smysl. Je vytržením z naší komfortní zóny, z naší pohodlné

každodennosti. Klade před nás morální výzvy a spirituální nároky. Připravuje nás na klíčovou

událost, která pro každého křesťana znamená potvrzení smlouvy s Bohem. Od časů patriarchy

Abraháma, přes proroka Mojžíše a posledního starozákonního ohlašovatele Jana Křtitele se tato

smlouva vinula jako stříbrná nit, aby v Ježíši Kristu nabyla definitivní charakter. Leží před námi

velikonoční událost Kristovy tajemné smrti a jeho mystického zmrtvýchvstání. Každá lidská duše

čeká na tento čas. Některá vědomě, jiná nevědomě. Pokud je naše víra zemdlená, může vzlétnout do

výšin, je-li naše víra malá, plytká, slabá, může se vzchopit, vyrůst a ožít. Není významnější

události, než Kristovo vítězství nad smrtí a není vyšší skutečnosti, na kterou bychom se mohli tak

spolehnout, a tak se k ní upnout, jako k živému Kristu.

Přeji vám všem hluboké prožití Velikonoc. Abychom dokázali ve svém srdci propojit pokoru kříže

s tichem Bílé soboty a s radostí věčného vzkříšení.

Požehnané Velikonoce!

Kristus vstal z mrtvých, radujme se!

Pokoj a dobro

Juraj, brněnský biskup CČSH

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.