Archiv pro Prosinec, 2011

K zamyšlení

Jesle a naše zbožnost
Když jsem byl malý, měla pro mě podívaná na Ježíška v jesličkách do sebe něco romantického, idylického, dávalo mi to pocit bezpeí a jistoty. také jsme si tehdy sami jesličky stavěli. A když jsme udělali nějaký dobrý skutek, pložili jsme do jesliček stéblo slámy, aby se Ježíškovi měkce odpočívalo. bylo to samozřejmě [...]

... celý příspěvek »

Koncerty v prosinci 2011:

Pondělí 26.prosince 2011 v 16.00 hodin
-VÁNOČNÍ KONCERT-
ženského pěveckého sboru „Vlastimila“, pod vedením sbormistryně Marie Hejduškové.
Vstupné dobrovolné.
Koncert se koná v kostele Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov
Pořádá “ Okrašlovací spolek“ a klub„DUHA“  města Prostějova
Sobota 10. prosince 2011 v 17.00 hodin
-        KONCERT –
zpěváka a skladatele Richarda Pachmana a Dity Vích – Hořínkové, pražské herečky a zpěvačky.
Koncert se koná v kostele Husův [...]

... celý příspěvek »

Adventní bohoslužby v Prostějově

Adventní bohoslužby během týdne se konají
každé úterý v 17.00 hodin na faře CČSH v Prostějově ve sborové místnosti.
Zamyšlení nad texty z proroka Izaiáše ve společenství je v tuto adventní dobu obzvlášť příhodné.
Přijďte se podívat, ztišit srdce a zaposlouchat se.
Adventní nedělní bohoslužby v Prostějově se konají:
4.12.2011 v 18.00 hodin
11.12.        v 10.00 hodin
18.12.        v 10.00 hodin  – dětské bohoslužby a svátost křtu Theodora Kousala

... celý příspěvek »

Vánoční bohoslužby

Vánoční bohoslužby v prosinci 2011
v Husově sboru CČSH v Prostějově:

24.12. sobota ve 23.00 hodin – půlnoční bohoslužba, sbor ČCE „Exaudi“ – koledy, udělení  svátosti křtu a 1.Večeře Páně

25.12.neděle – Hod Boží vánoční :
v 10.00 hodin – sváteční bohoslužba se svátostí křtu

26.12.pondělí – Sv.Štěpána –koncert ženského pěveckého sboru „Vlastimila“
v 16.00 hodin

31.12. sobota v 16.00 hodin – poslední [...]

... celý příspěvek »