Archiv pro Květen, 2021

NOC KOSTELŮ 2021 – otevřeno

V pátek 28. května 2021 na NOC KOSTELŮ bude kostel Husův sbor CČSH v Prostějově otevřen od 18:00 do 21:00 h.
V kostele je instalována autorská výstava PhDr. Marie Dokoupilové a Mgr. Filipa Gregora „Prostějovské synagogy a modlitebny“.
Výstava je zapůjčená Muzeem Města Prostějova na dobu určitou; finančně ji podpořil Spolek Hanácký Jeruzalém.
Během návštěvy bude možnost ztišení [...]

... celý příspěvek »

Letnice – svatodušní doba

Označuje se též řeckým slovem „PENTEKOSTÉ“ (Padesátnice), protože se slaví 50. den po Hodu Božím velikonočním.
Sesíláš-li svého ducha, Bože, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.
(Žalm 104, 30)
Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.
A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“
Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa

... celý příspěvek »

Blíží se svatodušní svátky

Slavnost seslání Ducha Svatého je v neděli 23. května 2021 v 10:00 v Husově sboru CČSH v Prostějově.
V Moravské Třebové se koná ve 14:00 v kapli Souznění, Dr. Janského 6.
„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

... celý příspěvek »

Bůh kraluje nad všemi pronárody. Aleluja !

„Nezanechám vás osiřelé, “ řekl Pán, „přijdu k vám a vaše srdce se bude radovat.“
Jan 14, 18; 16, 22

... celý příspěvek »