Archiv pro Září, 2021

Židovská komunita v Prostějově – výstava

Muzeum a Galerie Města Prostějova zapůjčilo našemu sboru CČSH výstavu, kterou můžete vidět ve vstupní části chrámu.
Obrazový i písemně zpracovaný materiál mapuje počátky židovské komunity v Prostějově, její vzrůst i poválečnou dobu. Nabízí fotografie prvních rabínů, školy, templu a mnoho dalších zajímavostí.
Výstavu inicioval spolek Hanácký Jeruzalém, uspořádala ji PhDr. M. Dokoupilová a Mgr. F. Gregor.
Je [...]

... celý příspěvek »

Díkůvzdání za úrodu

V neděli 3.října ve 14:00 hodin
se koná bohoslužba s poděkováním za úrodu země.
Můžete přinést své dary k poděkování.
Texty Písma na tento den:
Izajáš 35, 1 – 4
Galatským 6, 7 – 10
a evangelium: Jan 4, 35 – 36
Požehnaný den vám všem.
iv.

... celý příspěvek »