Archiv pro Červen, 2020

Modlitba biskupa Juraje:

„Nestvořený Bože, svatá Trojice, ty nás udivuješ svým tajemstvím. Tvá láska je nekonečná jako tvá nevyslovitelnost. Tvé světlo je zářivé jako tvá nepochopitelnost. A tvá bezčasovost je věčná jako tvá nepoznatelnost. Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, v hlubinách svých duší se upínáme k tobě, dychtíme po tobě a hledáme plnou jednotu s tebou. [...]

... celý příspěvek »

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Slavení tohoto svátku navazuje na tradici eucharistické úcty v utrakvismu.
„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
(kniha Exodus 3, 14)
Modleme se:
„Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, a svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit svornost.
Smiluj se, Pane, smiluj se nad všemi, kdo prosí [...]

... celý příspěvek »

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.
Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
Amen
(kniha Daniel 3, 54. 56)
Dále čti:
Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13
a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20
Modleme se:
„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za [...]

... celý příspěvek »

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.
V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.
Z důvodu účasti věřících a [...]

... celý příspěvek »