Archiv pro Září, 2011

SLAVNOST SVĚTLA

v pátek 28.října 2011 v 18.00 hodin se uskuteční modlitební setkání v Husově sboru v Prostějově.
Modlitby se zpěvy Taizé zavedou srdce přítomných k příjemné meditaci a ztišení.
Přijďte.

... celý příspěvek »

K zamyšlení po prázdninách

Bůh nechce polovičatost
Snaha o dokonalost je nezbytná.
Ježíš nás k tomu přímo vyzývá: „Buďte dokonalí, jako jsem já dokonalý.“
Pozor na nepravou pokoru! Není to nic jiného než skrytá pýcha. Režisér ví, koho si vybral, a není naším úkolem zkoumat, jestli role není nad mé síly. Copak tomu rozumím lépe než On ?
Chce-li od nás něco, vždycky [...]

... celý příspěvek »

Program pobočky ČKA v Prostějově
na 2.pololetí  2011
Září 2011:
Úterý 6.září 2011 v 18.00 hodin
„Skautské jamboree“ – o cestě do Švědska na světové setkání skautů bude vyprávět a promítat Mgr. Irena Košíčková.
Přednáškový sál fary CČSH, Demelova1, Prostějov
Říjen:
Pátek 21.října 2011 v 18.00 hodin :
„Povídání o Ugandě a Keni“ – pořad proběhne v rámci Dnů proti chudobě. Součástí besedy bude i [...]

... celý příspěvek »

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově,            pořádá ve spolupráci
s Církví československou husitskou besedu:
„SKAUTSKÉ  JAMMBOREE“
o cestě do Švédska na světové setkání skautů, s promítáním
bude vyprávět Mgr. Irena Košíčková.
Kdy: v úterý 6.září 2011 v 18.00 hodin
Kde: v přednáškovém sále fary CČSH
Demelova 1 v Prostějově
Vstupné dobrovolné
Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA

... celý příspěvek »

Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově,
spolu s Církví československou husitskou

zve na besedu s promítáním:

„ POVÍDÁNÍ  O  UGANDĚ
A  KENI “

Pořad proběhne v rámci
Dnů proti chudobě. Součástí besedy    bude i „fair trade“ raut a sbírka na projekt „Postavme školu v Africe“.

Přednášet a promítat bude:
Mgr. Irena Košíčková
kdy:     v pátek 21.října [...]

... celý příspěvek »