Archiv pro Leden, 2023

Modlitba bratra Rogera z Taizé

Bože, ty nás miluješ.
Jakkoli ubohá je naše modlitba,
hledáme tě s důvěrou.
A tvá láska si proráží cestu skrze naše váhání
i skrz naše pochybnosti.
Ježíši, náš pokoji, svým Evangeliem nás voláš,
abychom byli velmi prostí, velmi pokorní.
Ty v nás dáváš vyrůstat nekonečné vděčnosti
za tvou stálou přítomnost v našich srdcích.
Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit
tuto úžasnou pravdu:
Bůh si nepřeje utrpení [...]

... celý příspěvek »

Bohoslužby v zimním období

V zimním období se konají bohoslužby každou neděli v 10:00 hodin v modlitebně
– fara, 2. poschodí.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,
a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.
Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.
S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -
- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.
V každou hodinu, v radosti i bolesti
se ti vstříc usmívá Ten, který se stal [...]

... celý příspěvek »