Archiv pro Prosinec, 2010

Vánoční poselství

Sláva na výsostech Bohu !
Spasitel hříšníků přišel na tuto zem.
Pán Bůh přišel bydlit s námi.
Beltémské dítě – co přinášíš světu, když se o tobě po celém světě zpívá ?
Přinášíš poselství od Boha, Slovo od Boha. Ty jsi, Ježíši to Slovo, které k nám mluví a říká každému z nás : miluji tě.

... celý příspěvek »

…Pojďme, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před Jeho tvář s díkůvzdáním.

Na této zemi se v historicky daném čase narodilo lidské a přece neobyčejné dítě – Boží Syn. Ten, který přichází za lidmi přesto, že ho to stojí život.
Ježíš se narodil proto, aby byl zachráncem všech. kteří k němu volají o pomoc.
To je pravý smysl Vánoc.
To, že všichni lidé slaví Vánoce, i když třeba tvrdí, že [...]

... celý příspěvek »

Adventní a vánoční programy:

4.12.2010 v sobotu v 18.00 hodin : vokálně -  instrumentální soubor Vox humana:  „Přijď již, spáso pohanů“ – adventní chorály a kantáta ( J.S.Bach )
11.12. v sobotu v 17.00 hodin : koncert zpěváka a skladatele Richarda Pachmana
19.12. v neděli v 10.00 hodin bohoslužby pro děti
24.12. na Štědrý den ve 23.00 hodin půlnoční bohoslužba s vytrubováním, [...]

... celý příspěvek »