Archiv pro Únor, 2016

K zamyšlení

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ Izaiáš 55, 8-9

... celý příspěvek »

K zamyšlení – Matouš 6, 16-21

Sestry a bratři v Kristu,
Velikonočním svátkům předchází postní doba. Jako Kristus se na poušti modlil a postil, tak i my, křesťané, jsme během těchto čtyřiceti dnů zváni k tomu, abychom se celou bytostí obrátili k Bohu a vnitřně se připravili na oslavu našeho vykoupení. (BK CČSH III. C, str.53)
Popeleční středou započala postní doba a popel je pro [...]

... celý příspěvek »