Archiv pro Květen, 2018

Letnice – svatodušní svátky

Máme možnost prožívat svatodušní dobu, poselství Boží lásky a naší radosti. Letní poselství světla a vítězství Božího. Uvědomujeme si tento čas? Je nám Bohem darovaný. Neopakovatelný.
Chvalme našeho Boha. Aleluja.
(čti: Jan 16, 24)

... celý příspěvek »

K zamyšlení: modlitba Jana Kalvína

Všemohoucí Bože, který nám zaslibuješ pokoj jen ve svém království, dej, abychom svolně přijímali neklid a nestálost svého pozemského putování a přece Tě vzývali duchem tichosti. Amen
(Z knihy Modlitby Jana Kalvína,  nakl. Kalich, 1948, str. 19)

... celý příspěvek »