Archiv pro Březen, 2020

Zamyšlení v době „roušek“

Také vás zlobí, když zahlédnete někoho bez roušky na ústech? Už jsme si na ně zvykli.            Na ty roušky. Ještě nedávno byl ale pohled na někoho takto zakrytého přinejmenším velmi podezřelý. Nechci se však zamýšlet nad dodržováním tohoto nařízení.                                          Uchvátila mně totiž „jiná“ komunikace mezi lidmi. Všechno se jaksi zpomalilo a přesto, že prožíváme [...]

... celý příspěvek »

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,
prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i [...]

... celý příspěvek »

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“
požehnání prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara“
Evangelium podle Jana 11, 1 – 45
…………….
Modleme se společně:
Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“
Evangelium podle Jana 9, 1 – 41
„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Modleme se společně:
Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc [...]

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

3. neděle postní = 15. března 2020 „Ježíšovo setkání se samařskou ženou u studny“
Evangelium podle Jana 4, 5 – 42
„Ježíš jí odpověděl: “ Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm [...]

... celý příspěvek »