Archiv pro Květen, 2020

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.
V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.
„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“
Kniha Moudrost 1, 7
čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

... celý příspěvek »