Archiv pro Leden, 2011

„Vyryl jsem si tě do dlaní “ – zamyšlení na text Iz 49, 14 – 26

Věta z dnešního textu : „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.“ získává v současné potratové praxi zvláště hořkou příchuť. Jedná se ale jinak o jeden z nejjemnějších biblických textů. Znovu a znovu je v Písmu svatém zdůrazňována zvláštní, až intimní [...]

... celý příspěvek »

Česká křesťanská akademie zve na besedu s MUDr.Zdeňkem Dokládalem :Jak porazit nadváhu ?

Ve středu 9.února 2011 v 17.00 hodin v přednáškovém sále fary CČSH Demelova1 v Prostějově.

... celý příspěvek »

Ekumenická pobožnost – v neděli 23.ledna 2011 v 16.30 hodin ve sboru Církve bratrské na Šárce, v Prostějově.

Finanční sbírka, která bude při této pobožnosti provedena, bude věnována Fondu ohrožených dětí, pobočce v Prostějově. Zástupce této organizace, paní Mgr.Regina Šverdíková, představí činnost Fondu OD v Prostějově.

... celý příspěvek »

Připravujeme: „Jarní kuropění“

Na 8. a 9. dubna 2011 chystáme diecézní setkání malých zpěváčků v Brně, ve středisku vzdělávání CČSH na Lipové.
Účastnit se mohou skupiny dětí, které zpívají v náboženských obcích, ale i děti, které by chtěly prožít krásné dva dny ve společenství zpěvu, her a hudby.
Na závěr připravujeme vystoupení se skladatelem a zpěvákem Jiřím Zmožkem ve sboru [...]

... celý příspěvek »