Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Slavnost světla

- modlitební ztišení se zpěvy z Taizé v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově
- v sobotu 4.listopadu v 17:30 hodin
srdečně zvou pořadatelé: Irena Marková a ekumeničtí přátelé

... celý příspěvek »

Památka zesnulých – bohoslužby

V Pěnčíně ve Sboru Cyrila a Metoděje CČSH: úterý 31.října 2017 v 17:30hodin
V Prostějově v kostele Husův sbor CČSH: ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18:00 hodin

Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. (4. Ezdráš 2, 35)

... celý příspěvek »

Biblická hodina s výkladem podobenství se koná  každý 2. a 4. pátek v měsíci v 17:00 hodin na faře:
13. října                        27. října
10. listopadu                24. listopadu
8. prosince 2017
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Setkání nad Písmem

V pátek 13.října v 17:00 hodin začínají „biblické hodiny“ na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.
Hostem prvního setkání bude br.farář Milan Koplík z Nového Jičína.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

CESTA BEZ NÁVRATU – pietní vzpomínka k 75.výročí deportace prostějovských židů

Ve čtvrtek 22. června 2017 v 17:00 hodin se koná pietní vzpomínka v kostele CČSH Husův sbor ( bývalá synagoga).
Pořadateli jsou: křesťanské církve v Prostějově, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov.
V programu zazní reprodukovaná hudba „Different trains“ Steva Reicha, v podání Kronos Kvartet, fakta o deportaci prostějovských židů do Terezína přednese Marie Dokoupilová, historička. Zamyšlení na [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní modlitby

Všemohoucí Bože, žijeme zde na zemi, abychom rozdávali radost a hlásali evangelium, a tak dosáhli věčnosti u Tebe. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:
„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.
Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.
„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám [...]

... celý příspěvek »

Letní tábor „Vápenná 2017″

Letní tábor pro děti má již naplněnou kapacitu.
Omlouváme se všem, na které se letos nedostalo.
Je možné přihlásit děti již jen do pozice „náhradníka“.
Přesto se „tým Vápenná“ těší na setkání s dětmi i během roku v Brně při víkendových setkáních – budeme včas avizovat.
Přejeme pěkné slunečné dny.
iv.

... celý příspěvek »

Velikonoční

Ježíš byl ukřižován pro nás
Zemřel za nás
Na kříži však nikdo není
I hrob je prázdný
Protože Ježíš žije
Je stále živý a nikdy nás neopustí
Tak proč je tak těžké uvěřit ?

... celý příspěvek »

Myšlenky pro postní dobu

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. (Ef 5, 14)
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. (Ef 5,
Hlahol Hospodinu celá země! radostně služ Hospodinu!
Vstupte p jeho tvář s plesem!
Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami,
jsme jeho lid, ovce, které [...]

... celý příspěvek »