Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Masaryk fascinující a iritující

Tak se jmenuje přednáška, na kterou se můžeme těšit v pátek 21. září 2018, v 16:30hodin. Místo konání: přednáškový sál Městské knihovny v Prostějově.
Přednášet bude Prof. C. V. Pospíšil, Th. D.
iv.

... celý příspěvek »

Vápenná 2018 nese letos název „Salimbenovo magisterium“

Zdá se vám zvláštní tento název? Máte pravdu. O čem bude letošní letní pobyt se děti dozví, až po příjezdu do střediska konání, v penzionu Zahrada CČSH v Brně. Každopádně je čeká týden her, zpívání a jistě i dovádění ve vodě. Letní křesťanské setkání probíhá v rodinné atmosféře a jeho cílem je „vidět“ Boží působení i ve [...]

... celý příspěvek »

Pěnčínská náboženská obec CČSH oslavila památku svědků víry

Ve čtvrtek 5.července 2018 se shromáždily v Konici téměř dvě desítky věřících k oslavě svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje, opata Prokopa a Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl a kázáním posloužil bratr farář František Konvalinka z Olomouce, klavírní doprovod zajistila prof. Ingrid Silná PhD.

... celý příspěvek »

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva!“ Izaiáš 60, 1

„Velikonoce – svátek zamilovaných ?“
Možná se vám to bude zdát zvláštním přirovnáním, ale ve skutečnosti jsou Velikonoce otazníkem pro každého z nás. V jakém vztahu k Bohu žijeme? Jaký je náš partnerský vztah s Bohem? Je vyrovnaný nebo pouze jednostranný?
Očekáváme od Hospodina ochranu, obdarovávání, lásku a veškerou péči i pro naše rodiny. Co mu dáváme my? [...]

... celý příspěvek »

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2018 v Náboženských obcích Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

„Byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Aleluja!
Proto slavme Velikonoce s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Aleluja!“
1.list Korintským 5, 7 – 8

25.3. Květná neděle – Prostějov                           10:00
Moravská Třebová 14:00
29.3. Zelený čtvrtek – Prostějov     [...]

... celý příspěvek »

Postní doba – možnost niterného zastavení

Postní doba začíná ve středu 14. února 2018.
Popelec se bude udělovat tento den při bohoslužbě CČSH v modlitebně fary v Prostějově.
Začátek v 17:00 hodin.

... celý příspěvek »

Bohoslužby v zimním období

Do Velikonoc se konají bohoslužby v modlitebně ve 2. patře fary CČSH.
Na Velikonoce budou opět v kostele.
iv.

... celý příspěvek »

Příprava na svátost křtu pro dospělé

Příprava dospělých na svátost křtu začíná
ve středu 7. února 2018 v 17:00
na faře CČSH Demelova 1, v Prostějově.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 2. pololetí 2018

Pro 2. pololetí 2018 začíná výuka náboženství
ve STŘEDU 7.února 2018 v 16:00
na faře CČSH v Prostějově, Demelova 1.
Srdečně zveme, iv.

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista; v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.
Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše [...]

... celý příspěvek »