Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Památné dny a svátky v červnu a červenci 2022

6. července      památka Mistra Jana Husa
„Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.“ ( Žalm 37, 28)
Modlitba:  Svatý Bože, tvůj služebník Jan Hus přinesl českému národu poznání tvé svaté pravdy. Prosíme tě, dej, abychom si jeho památku nejen připomínali, ale především jej následovali zbožným [...]

... celý příspěvek »

SVATODUŠNÍ DOBA – Duch Páně naplňuje celý svět! Aleluja !

Neděle 5. června 2022  -  Boží hod svatodušní
Modlitba:
Světlo tiché, svaté slávy nesmrtelného Otce nebeského, svatého, blaženého, Ježíši Kriste! Přišli jsme k západu slunce, spatřili jsme záři večerní a opěvujeme Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Synu Boží, jenž dáváš život, hoden jsi po všecky časy být opěvován líbeznými hlasy.
Proto svět tebe velebí.  Amen
Evangelium: Jan 7, 37-39
V poslední, [...]

... celý příspěvek »

Noc kostelů 10. června 2022 – Husův sbor Církve československé husitské v Prostějově

Program: 18:00 – 23:00
18:00 – 18:30         Úvodní modlitby a píseň “Jezu Kriste, štědrý kněže“
18:30 – 19:30         Virtuální rekonstrukce prostějovské synagogy „Templu“ –  promítá a prezentuje Mgr. J. Gáborová (Spolek Hanácký Jeruzalém)
19:30 – 20:30         Komentovaná prohlídka nové výstavy o židovské obci a synagogách v Prostějově – uvádí  Mgr. F. Gregor (Muzeum Města Prostějova)
20:30 – 21:00         Pohled [...]

... celý příspěvek »

Virtuální prohlídka Templu – židovské synagogy v Prostějově – čtvrtek 26. 5. 2022 v 17:00

Zveme vás na vernisáž –  mimořádný zážitek!
Na vernisáži výstavy bude promítána virtuální rekonstrukce prostějovského Templu, bývalé nové synagogy, kterou vytvořila v rámci své diplomové práce studentka z Vídně.
Součástí výstavy bude také 3D model Templu.
Komentovat bude Mgr. J. Gáborová, Spolek Hanácký Jeruzalém
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Výstava o Židovské obci v Prostějově – čtvrtek 28.4.2022

Komentovaná výstava o židovské obci a synagogách v Prostějově, od 16:00 do 17:00 hodin.
Provází Mgr. Jana Gáborová, Spolek Hanácký Jeruzalém
Výstava je v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Srdečně zveme.
iv.K.

... celý příspěvek »

Velikonoce 2022

Velikonoční týden:
10. dubna -  Květná neděle – bohoslužba v 10:00
13. dubna – PAŠIJE – koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové, v 18:00 hodin
( vstupenky na místě, 250,-Kč)
14. dubna – Zelený čtvrtek – bohoslužba v 17:00
15. dubna – Velký pátek – čtení pašijí v 17:00
16. dubna – Bílá sobota
17. dubna – Hod Boží velikonoční – bohoslužba [...]

... celý příspěvek »

Postní doba

Popeleční středa  je letos 2. března 2022
Bohoslužba se svátostí pokání a udílení popelce bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor.
Připravme svá srdce na slavnost Vzkříšení.

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel?
Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený,
jeho rozumnost vystihnout nelze.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Mladíci jsou zemdleni a unavení,
jinoši se potácejí, klopýtají.
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Izajáš 40, 28 – 31

... celý příspěvek »

Bohoslužby v roce 2022

V Husově sboru v Prostějově se konají i nadále pravidelné bohoslužby každou neděli v 10:00,
pouze první neděli v měsíci ve 14:00.
Slouží sestry kazatelky Jana Bára Hafnerová a Petra Lonc Bartoňová.
Poslední neděli v měsíci slouží vždy sestra farářka Šárka Chytilová z Brna-Řečkovic.
Srdečně zveme
iv.

... celý příspěvek »

Přání do nového roku 2022

Všem vám, kteří zavítáte na naše stránky přejeme do nového roku
zdraví, pokoj srdce, na každý den něco k radosti a hlavně pevnou víru, naději a lásku.
Upřímně přejí
sestry a bratři v Kristu z NO Prostějova, Krumsína, Pěnčína a Moravské Třebové

... celý příspěvek »