Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Husův sbor v Prostějově
23.12.               10:00 vystoupení dětského „Dramaťáčku“ CČSH
10:15       bohoslužba
24.12.                  23:00            půlnoční bohoslužba
25.12.                 10:00              vánoční bohoslužba
26.12.                  8:30              středisko Krumsín – vánoční bohoslužba
10:00             Domov důchodců Nerudova , Prostějov – vánoční bohoslužba
16:00              koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
30.12.                10:00              vánoční bohoslužba
31.12.                 14:00             silvestrovská bohoslužba díkůvzdání
6.ledna  2019    POZOR ZMĚNA !!!  ne v 18:00, ale ve 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového [...]

... celý příspěvek »

Myšlenky k Adventu

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Amen (Žalm 50, 1-2)
Náš Bůh není jen milosrdný a laskavý, ale také spravedlivý a mocný. Je dobré s tím počítat.
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, [...]

... celý příspěvek »

Divadlo a Mikulášská nadílka

Ve středu 5.prosince 2018 v 16:00 hodin zahraje Divadlo Plyšového Medvídka pohádku: HANÁCKÉ BETLÉMEK.
Potom přijde sv. Mikuláš s nadílkou.
Vše se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Srdečně zveme děti i rodiče a vůbec kohokoliv. 

... celý příspěvek »

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty.“
Žalm 23, 4
Blíží se svátky zemřelých, a to je doba, kdy máme možnost zastavit se a uvědomit si, že i my půjdeme cestou, kterou nás předešli naši drazí zesnulí. Při pohledu na klidná světla rozžatých svící, na ozdobené hroby našich [...]

... celý příspěvek »

PRO DĚTI: náboženství – dramaťáček – sboreček

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří království Boží.“ (Mt )
Náboženství pro děti od 6ti let: ve čtvrtek  15:30 - 16:30
Dramaťáček a pěvecký sboreček : každá 1. a 3. sobota v měsíci 9:30 – 11:30
Začínáme v sobotu 20.října
Vše se koná na faře, Demelova1 v Prostějově.

... celý příspěvek »

Diecézní pouť do Hodonína

V sobotu 15.září se uskuteční pouť do Hodonína – města T.G.Masaryka, kde uctíme památku našeho prvního prezidenta bohoslužbou, za přítomnosti patriarchy CČSH Tomáše Butty a brněnského biskupa Juraje J.Dovaly. Následovat bude bohatý program, ve kterém nebude chybět ani prohlídka muzea T.G.Masaryka.
Začátek bohoslužby v Husově sboru v Hodoníně je v 10:00
další info na ccshbrno.cz
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Masaryk fascinující a iritující

Tak se jmenuje připravovaná kniha Prof. C. V. Pospíšila, Th. D. a současně i přednáška, na kterou se můžeme těšit v pátek 21. září 2018, v 16:30hodin.
Místo konání: podkrovní přednáškový sál Městské knihovny v Prostějově.
Přednášet bude Prof. C. V. Pospíšil, Th. D.
iv.

... celý příspěvek »

Vápenná 2018 nese letos název „Salimbenovo magisterium“

Zdá se vám zvláštní tento název? Máte pravdu. O čem bude letošní letní pobyt se děti dozví, až po příjezdu do střediska konání, v penzionu Zahrada CČSH v Brně. Každopádně je čeká týden her, zpívání a jistě i dovádění ve vodě. Letní křesťanské setkání probíhá v rodinné atmosféře a jeho cílem je „vidět“ Boží působení i ve [...]

... celý příspěvek »

Pěnčínská náboženská obec CČSH oslavila památku svědků víry

Ve čtvrtek 5.července 2018 se shromáždily v Konici téměř dvě desítky věřících k oslavě svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje, opata Prokopa a Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl a kázáním posloužil bratr farář František Konvalinka z Olomouce, klavírní doprovod zajistila prof. Ingrid Silná PhD.

... celý příspěvek »

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva!“ Izaiáš 60, 1

„Velikonoce – svátek zamilovaných ?“
Možná se vám to bude zdát zvláštním přirovnáním, ale ve skutečnosti jsou Velikonoce otazníkem pro každého z nás. V jakém vztahu k Bohu žijeme? Jaký je náš partnerský vztah s Bohem? Je vyrovnaný nebo pouze jednostranný?
Očekáváme od Hospodina ochranu, obdarovávání, lásku a veškerou péči i pro naše rodiny. Co mu dáváme my? [...]

... celý příspěvek »