Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU, podle sv. Augustina

Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby mé myšlenky byly svaté.
Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté.
Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté.
Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté.
Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je Tvoje, svaté.
Amen

... celý příspěvek »

Modlitba k Duchu Svatému

Bože naší spásy, svým svatým Duchem očisti naše srdce a zachovej nás ve své lásce, abychom žili jako tvé děti!
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
„Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží.
Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja! “
(Moudrost 1, 7; 1. Korintským [...]

... celý příspěvek »

NOC KOSTELŮ 24.5.2019

18:00                     Divadlo Plyšového Medvídka: pohádka pro děti „Malý Marťan“
19:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze
19:30                     Jak to vypadalo dříve? Zajímavosti kostela  –  výstava fotografií původní židovské synagogy
20:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze
20:30                     Duchovní varhanní hudba – hraje [...]

... celý příspěvek »

Májové bohoslužby a setkání dětí v Prostějově

4. května  sobota      setkání mladších animátorů. Místo konání: fara Prostějov
5. května   neděle     14:00    májová bohoslužba
10. – 12. května     pátek – NEDĚLE      Diecézní setkání dětí – Jarní kuropění. Místo konání: fara
12. května   neděle     10:00    májová bohoslužba
19. května   neděle     10:00   májová bohoslužba
24. května   pátek      od 18:00        NOC KOSTELŮ

... celý příspěvek »

Bohoslužby v kostele Husův sbor v Prostějově

Velikonoční bohoslužby:
18. dubna na ZELENÝ ČTVRTEK   v 17:00
19. dubna na VELKÝ PÁTEK           v 17:00  Pašije
21. dubna  v neděli VZKŘÍŠENÍ KRISTA v 10:00  bohoslužba se svátostí křtu
v 8:30 v Krumsíně, kaple CČSH

... celý příspěvek »

Uvedení JANY BÁRY HAFNEROVÉ do služby kazatelky

V neděli 7. dubna 2019 v 10:00 hodin bude církví pověřena a emeritním br. biskupem ThDr. Petrem Šanderou slavnostně uvedena do služby kazatelky sestra Jana Bára HAFNEROVÁ.
Slavnostní bohoslužba se bude konat v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Emeritní bratr biskup Petr bude kázat na slova Janova evangelia 12, 1 – 8.
Toto praví Hospodin:“ Nevzpomínejte na věci dřívější, o [...]

... celý příspěvek »

Postní zamyšlení nad Písmem

Zveme na tzv. biblickou hodinu, která se bude konat v pátek 29. března 2019 v 18:00 hodin na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.
Hovořit budeme nad texty Písma ve vztahu k prožívané postní době; následovat bude společná modlitba chval a díků. Hostem bude studentka HTF UK v Praze Terezie B. Remencová.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6, 21

POPELEČNÍ STŘEDA
6. března 2019 v 17:00 hodin se koná bohoslužba s udílením popelce,
v modlitebně fary CČSH v Prostějově, 2. patro.
Srdečně zveme ke společnému ztišení na začátku postní doby.

... celý příspěvek »

Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.
Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.
Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost [...]

... celý příspěvek »

BOHOSLUŽBY v zimním období

se konají v modlitebně fary, ve druhém poschodí.
Vstup přes faru, Demelova ulice 1, Prostějov.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »