Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Bohoslužby v roce 2022

V Husově sboru v Prostějově se konají i nadále pravidelné bohoslužby každou neděli v 10:00,
pouze první neděli v měsíci ve 14:00.
Slouží sestry kazatelky Jana Bára Hafnerová a Petra Lonc Bartoňová.
Poslední neděli v měsíci slouží vždy sestra farářka Šárka Chytilová z Brna-Řečkovic.
Srdečně zveme
iv.

... celý příspěvek »

Přání do nového roku 2022

Všem vám, kteří zavítáte na naše stránky přejeme do nového roku
zdraví, pokoj srdce, na každý den něco k radosti a hlavně pevnou víru, naději a lásku.
Upřímně přejí
sestry a bratři v Kristu z NO Prostějova, Krumsína, Pěnčína a Moravské Třebové

... celý příspěvek »

Den díkůvzdání slavíme i v naší zemi.

Obvykle připadá na 1. neděli v říjnu, kdy věřící křesťané mohou přinést do kostela cokoliv z úrody.
Tento svátek je v dnešní době trochu potlačen, ale jeho význam je stále stejný – poděkovat Bohu za úrodu; tedy za to, že máme co jíst.
V USA se slaví od 16. století, ale jeho datum se několikrát měnilo, až se ustálilo v listopadu.
Poděkovat [...]

... celý příspěvek »

Židovská komunita v Prostějově – výstava

Muzeum a Galerie Města Prostějova zapůjčilo našemu sboru CČSH výstavu, kterou můžete vidět ve vstupní části chrámu.
Obrazový i písemně zpracovaný materiál mapuje počátky židovské komunity v Prostějově, její vzrůst i poválečnou dobu. Nabízí fotografie prvních rabínů, školy, templu a mnoho dalších zajímavostí.
Výstavu inicioval spolek Hanácký Jeruzalém, uspořádala ji PhDr. M. Dokoupilová a Mgr. F. Gregor.
Je [...]

... celý příspěvek »

Díkůvzdání za úrodu

V neděli 3.října ve 14:00 hodin
se koná bohoslužba s poděkováním za úrodu země.
Můžete přinést své dary k poděkování.
Texty Písma na tento den:
Izajáš 35, 1 – 4
Galatským 6, 7 – 10
a evangelium: Jan 4, 35 – 36
Požehnaný den vám všem.
iv.

... celý příspěvek »

Jak se zbavit únavy – přednáška s besedou – v sobotu 4. září 2021

Neurolog, bylinář MUDr. Zbyněk MLČOCH, tvůrce webu www.bylinkyprovsechny.cz
a nutriční terapeutka, bylinářka Mgr. Zuzana ŠVÉDOVÁ Dis, autorka knihy „Zdravou stravou proti únavě“
pořádají přednášku: „Jak se zbavit únavy, načerpat energii a posílit ledviny“ .
kde: Husův sbor CČSH v Prostějově
kdy: sobota 4.9.2021, od 14:00 – 17:30
cena přednášky: 350,- Kč
rezervace míst na: zuzkasve@seznam.cz nebo 732 917 333

... celý příspěvek »

Praha – Betlémská kaple

6.července 2021 od 15:00 hodin se koná bohoslužba v kapli Betlémské v Praze, kterou povede patriarcha CČSH Tomáš Butta, spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázání pronese bratislavský biskup Jan Hradil.
Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Jiřím Šimáčkem.
Úvodní chorál zahraje dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Praha – chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

6. července 2021 od 10:00 hodin bude instalován na další funkční období VIII. patriarcha Církve československé husitské, TOMÁŠ BUTTA.
Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar.
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

NOC KOSTELŮ 2021 – otevřeno

V pátek 28. května 2021 na NOC KOSTELŮ bude kostel Husův sbor CČSH v Prostějově otevřen od 18:00 do 21:00 h.
V kostele je instalována autorská výstava PhDr. Marie Dokoupilové a Mgr. Filipa Gregora „Prostějovské synagogy a modlitebny“.
Výstava je zapůjčená Muzeem Města Prostějova na dobu určitou; finančně ji podpořil Spolek Hanácký Jeruzalém.
Během návštěvy bude možnost ztišení [...]

... celý příspěvek »

Letnice – svatodušní doba

Označuje se též řeckým slovem „PENTEKOSTÉ“ (Padesátnice), protože se slaví 50. den po Hodu Božím velikonočním.
Sesíláš-li svého ducha, Bože, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.
(Žalm 104, 30)
Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť [...]

... celý příspěvek »