Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Májové bohoslužby a setkání dětí v Prostějově

4. května  sobota      setkání mladších animátorů. Místo konání: fara Prostějov
5. května   neděle     14:00    májová bohoslužba
10. – 12. května     pátek – NEDĚLE      Diecézní setkání dětí – Jarní kuropění. Místo konání: fara
12. května   neděle     10:00    májová bohoslužba
19. května   neděle     10:00   májová bohoslužba
24. května   pátek      od 18:00        NOC KOSTELŮ

... celý příspěvek »

Bohoslužby v kostele Husův sbor v Prostějově

Velikonoční bohoslužby:
18. dubna na ZELENÝ ČTVRTEK   v 17:00
19. dubna na VELKÝ PÁTEK           v 17:00  Pašije
21. dubna  v neděli VZKŘÍŠENÍ KRISTA v 10:00  bohoslužba se svátostí křtu
v 8:30 v Krumsíně, kaple CČSH

... celý příspěvek »

Uvedení JANY BÁRY HAFNEROVÉ do služby kazatelky

V neděli 7. dubna 2019 v 10:00 hodin bude církví pověřena a emeritním br. biskupem ThDr. Petrem Šanderou slavnostně uvedena do služby kazatelky sestra Jana Bára HAFNEROVÁ.
Slavnostní bohoslužba se bude konat v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Emeritní bratr biskup Petr bude kázat na slova Janova evangelia 12, 1 – 8.
Toto praví Hospodin:“ Nevzpomínejte na věci dřívější, o [...]

... celý příspěvek »

Postní zamyšlení nad Písmem

Zveme na tzv. biblickou hodinu, která se bude konat v pátek 29. března 2019 v 18:00 hodin na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.
Hovořit budeme nad texty Písma ve vztahu k prožívané postní době; následovat bude společná modlitba chval a díků. Hostem bude studentka HTF UK v Praze Terezie B. Remencová.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6, 21

POPELEČNÍ STŘEDA
6. března 2019 v 17:00 hodin se koná bohoslužba s udílením popelce,
v modlitebně fary CČSH v Prostějově, 2. patro.
Srdečně zveme ke společnému ztišení na začátku postní doby.

... celý příspěvek »

Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.
Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.
Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost [...]

... celý příspěvek »

BOHOSLUŽBY v zimním období

se konají v modlitebně fary, ve druhém poschodí.
Vstup přes faru, Demelova ulice 1, Prostějov.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

Změna času konání o první neděli v měsíci !

Bohoslužby v Husově sboru v Prostějově se budou konat od ledna 2019
první neděli v měsíci místo původních  18:00
nyní vždy ve 14:00 hodin.
Ostatní neděle beze změny, tedy v 10:00.
iv.

... celý příspěvek »

Novoroční přání

AŤ TI HOSPODIN ŽEHNÁ A CHRÁNÍ TĚ!
AŤ NAD TEBOU HOSPODIN ROZJASNÍ SVOU TVÁŘ A JE TI MILOSTIV!
AŤ K TOBĚ POZVEDNE SVOU TVÁŘ A ZAHRNE TĚ POKOJEM.
AMEN
Čtvrtá kniha Mojžíšova 6, 22-27

... celý příspěvek »

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Husův sbor v Prostějově
23.12.               10:00 vystoupení dětského „Dramaťáčku“ CČSH
10:15       bohoslužba
24.12.                  23:00            půlnoční bohoslužba
25.12.                 10:00              vánoční bohoslužba
26.12.                  8:30              středisko Krumsín – vánoční bohoslužba
10:00             Domov důchodců Nerudova , Prostějov – vánoční bohoslužba
16:00              koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
30.12.                10:00              vánoční bohoslužba
31.12.                 14:00             silvestrovská bohoslužba díkůvzdání
6.ledna  2019    POZOR ZMĚNA !!!  ne v 18:00, ale ve 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového [...]

... celý příspěvek »