Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,
prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i [...]

... celý příspěvek »

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“
požehnání prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara“
Evangelium podle Jana 11, 1 – 45
…………….
Modleme se společně:
Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“
Evangelium podle Jana 9, 1 – 41
„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Modleme se společně:
Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc [...]

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

3. neděle postní = 15. března 2020 „Ježíšovo setkání se samařskou ženou u studny“
Evangelium podle Jana 4, 5 – 42
„Ježíš jí odpověděl: “ Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm [...]

... celý příspěvek »

POPELEČNÍ STŘEDA 26. února 2020 v 17:00

Ve středu 26. února 2020 v 17:00 hodin se koná bohoslužba
k začátku postní doby, s udílením „popelce“.
Bohoslužba se koná v modlitebně fary v Prostějově, 2. patro.
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Matouš 6, 21

... celý příspěvek »

Hromnice – 2.února

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2, 22 – 38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40.dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.
Setkává se tam s prorokyní Annou a zbožným, spravedlivým starým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – [...]

... celý příspěvek »

LETOS SLAVÍ NAŠE CÍRKEV 100 LET od svého vzniku

Je to málo nebo moc? To je otázka úhlu našeho pohledu. Každopádně však vás budeme na těchto stránkách postupně informovat o různých aktivitách a akcích s tím spojených.
Pro začátek přejeme i vám všem, ať máte v celém tomto roce 2020 dostatek příležitostí i k vašim oslavám v kruhu přátel.
Boží požehnání a zdraví k tomu přejí [...]

... celý příspěvek »

Vánoční přání

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2 )
Ať vás provází tato slova povzbuzení, a nekonečné lásky Boží po všechny dny vašeho života.
„Immanuel“ ať je pro vás jistotou a pevným bodem ve vesmíru.
za farnost  Prostějov:
Pavel Svozil, [...]

... celý příspěvek »

Vánoční bohoslužby v Prostějově

24.12. v 23:00„PŮLNOČNÍ“ bohoslužba.
25.12. v 10:00 Hod Boží vánoční
26.12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
29.12. v 10:00 vánoční bohoslužba
Srdečně zveme

... celý příspěvek »