Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Modlitba a zamyšlení nad biblí

Každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 se koná na faře CČSH
Demelova 1 v Prostějově biblická hodina.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Bohoslužby v zimním období

V zimním období se konají bohoslužby každou neděli v 10:00 hodin v modlitebně
– fara, 2. poschodí.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,
a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.
Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.
S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -
- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.
V každou hodinu, v radosti i bolesti
se ti vstříc usmívá Ten, který se stal [...]

... celý příspěvek »

Vánoce 2022 v kostele Husův sbor v Prostějově

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS.“ (Lukášovo evangelium 2, 11)
Pozdravujeme vás v tento vánoční čas; čas očekávání a setkávání. Po loňské pandemii Covidu jsme tentokrát vystaveni nejen energetické, ale i ekonomické tíži. Na koho se spolehneme nyní?
Snad na to malé mimino v Betlémě narozené???
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Janovo evangelium [...]

... celý příspěvek »

„A Slovo se stalo tělem…“ adventní biblické rozjímání

V pátek 25.11.2022 začíná adventní biblické rozjímání, které povede Mgr. Milan Koplík, farář CČSH v Novém Jičíně.
Následuje:
- pátek 2.12.
- pátek 9.12.
- čtvrtek 15.12.
Vždy od 17:00 – 18:00 na faře CČSH v Prostějově.
Srdečně zveme,
iv.

... celý příspěvek »

Dušičková pobožnost

Milí přátelé, zveme vás na dušičkovou pobožnost,
kdy můžete v tichém setrvání spolu s námi vyjádřit vděčnost a lásku svým drahým zesnulým.
Bude se konat ve středu 2. listopadu 2022 v 18:00 hodin
v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Setkání mládeže CČSH a jejich přátel

BRNO   23. – 25. září 2022
„Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.“ Žalm 67, 7
IG: @SETKANIMLADYCHCCSH
WEB: SETKANI-MLADYCH.CZ
FB:   MLADÍ CČSH

... celý příspěvek »

Požehnání pro nový školní rok 2022

V neděli 4. září 2022 ve 14:00 hodin bude bohoslužba v Prostějově věnovaná školákům, učitelům a všem, kteří chtějí začít nově.
Bůh s námi, i s vámi.
Amen

... celý příspěvek »

Památné dny a svátky v červnu a červenci 2022

6. července      památka Mistra Jana Husa
„Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.“ ( Žalm 37, 28)
Modlitba:  Svatý Bože, tvůj služebník Jan Hus přinesl českému národu poznání tvé svaté pravdy. Prosíme tě, dej, abychom si jeho památku nejen připomínali, ale především jej následovali zbožným [...]

... celý příspěvek »

SVATODUŠNÍ DOBA – Duch Páně naplňuje celý svět! Aleluja !

Neděle 5. června 2022  -  Boží hod svatodušní
Modlitba:
Světlo tiché, svaté slávy nesmrtelného Otce nebeského, svatého, blaženého, Ježíši Kriste! Přišli jsme k západu slunce, spatřili jsme záři večerní a opěvujeme Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Synu Boží, jenž dáváš život, hoden jsi po všecky časy být opěvován líbeznými hlasy.
Proto svět tebe velebí.  Amen
Evangelium: Jan 7, 37-39
V poslední, [...]

... celý příspěvek »