Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

SVATODUŠNÍ DOBA neboli LETNICE

začínají letos v neděli 28. května 2023 Hodem Božím svatodušním.
Modleme se k Duchu Svatému o seslání jeho darů pro naši duchovní cestu:
Bože naší spásy,  chceme chodit ve světle Tvé přítomnosti naplněni Duchem radosti a pevné jistoty víry, že smrtí náš život vskutku nekončí. Neboť Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. [...]

... celý příspěvek »

NOC KOSTELŮ – pátek, 2. června 2023

letošní verš: Po světle dne totiž nastupuje NOC…
program:
18:00               Modlitba a výklad letošního motta

18:15 – 19:15   Hrajeme si v kostele – děti ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov – pohádkový dramaťáček a čtení pohádek
19:15 – 20:00   Dnes se v kostele může i běhat – soutěž pro děti v hledání [...]

... celý příspěvek »

Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu
brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.
„Hleďte na Ukřižovaného a veškerá námaha se vám bude zdát lehká.“
Terezie z Avily
Milé sestry, milí bratři v Kristu,
postní čas má svůj hluboký smysl. Je vytržením z naší komfortní zóny, z naší pohodlné
každodennosti. Klade před nás morální výzvy a [...]

... celý příspěvek »

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2023 v Prostějově, v kostele Husův sbor

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Jan 11, 25.
2.4. Květná neděle Prostějov 10:00 ( ještě v modlitebně !)
6.4. Zelený čtvrtek Prostějov 17:00   ( dále již bohoslužby v kostele)
7.4. Velký pátek Prostějov 17:00 – Velkopáteční pašije (den půstu)
8.4. Bílá sobota – ticho a mlčení -
9.4. Boží hod velikonoční – neděle – slavnost vzkříšení Pána [...]

... celý příspěvek »

Popeleční středa

Popeleční středa 22. února 2023 je počátkem letošní postní doby.
Bohoslužba s udělením popelce bude v 17:00 hodin v modlitebně fary
Texty:
Joél 2, 12-18
2. Kor 5, 20b-6,2
Mt 6,1-6. 16-18

... celý příspěvek »

POSTNÍ DOBA

- 40 dní do Velikonoc
- začíná Popeleční středou – drží se půst od masa
Název “popeleční“ je odvozen od značení čela věřících popelem ve tvaru kříže. Přitom duchovní doprovází tento úkon slovy:
„Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“
Cílem postní doby je upevnit svůj vztah k Bohu, svoji víru v Ježíše Krista, Spasitele .
První křesťané s velikou [...]

... celý příspěvek »

Modlitba a zamyšlení nad biblí

Každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 se koná na faře CČSH
Demelova 1 v Prostějově biblická hodina.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Bohoslužby v zimním období

V zimním období se konají bohoslužby každou neděli v 10:00 hodin v modlitebně
– fara, 2. poschodí.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,
a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.
Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.
S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -
- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.
V každou hodinu, v radosti i bolesti
se ti vstříc usmívá Ten, který se stal [...]

... celý příspěvek »

Vánoce 2022 v kostele Husův sbor v Prostějově

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS.“ (Lukášovo evangelium 2, 11)
Pozdravujeme vás v tento vánoční čas; čas očekávání a setkávání. Po loňské pandemii Covidu jsme tentokrát vystaveni nejen energetické, ale i ekonomické tíži. Na koho se spolehneme nyní?
Snad na to malé mimino v Betlémě narozené???
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Janovo evangelium [...]

... celý příspěvek »