Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Biblická hodina s výkladem podobenství se koná  každý 2. a 4. pátek v měsíci v 17:00 hodin na faře:
13. října                        27. října
10. listopadu                24. listopadu
8. prosince 2017
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Setkání nad Písmem

V pátek 13.října v 17:00 hodin začínají „biblické hodiny“ na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.
Hostem prvního setkání bude br.farář Milan Koplík z Nového Jičína.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

CESTA BEZ NÁVRATU – pietní vzpomínka k 75.výročí deportace prostějovských židů

Ve čtvrtek 22. června 2017 v 17:00 hodin se koná pietní vzpomínka v kostele CČSH Husův sbor ( bývalá synagoga).
Pořadateli jsou: křesťanské církve v Prostějově, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov.
V programu zazní reprodukovaná hudba „Different trains“ Steva Reicha, v podání Kronos Kvartet, fakta o deportaci prostějovských židů do Terezína přednese Marie Dokoupilová, historička. Zamyšlení na [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní modlitby

Všemohoucí Bože, žijeme zde na zemi, abychom rozdávali radost a hlásali evangelium, a tak dosáhli věčnosti u Tebe. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:
„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.
Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.
„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám [...]

... celý příspěvek »

Letní tábor „Vápenná 2017″

Letní tábor pro děti má již naplněnou kapacitu.
Omlouváme se všem, na které se letos nedostalo.
Je možné přihlásit děti již jen do pozice „náhradníka“.
Přesto se „tým Vápenná“ těší na setkání s dětmi i během roku v Brně při víkendových setkáních – budeme včas avizovat.
Přejeme pěkné slunečné dny.
iv.

... celý příspěvek »

Velikonoční

Ježíš byl ukřižován pro nás
Zemřel za nás
Na kříži však nikdo není
I hrob je prázdný
Protože Ježíš žije
Je stále živý a nikdy nás neopustí
Tak proč je tak těžké uvěřit ?

... celý příspěvek »

Myšlenky pro postní dobu

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. (Ef 5, 14)
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. (Ef 5,
Hlahol Hospodinu celá země! radostně služ Hospodinu!
Vstupte p jeho tvář s plesem!
Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami,
jsme jeho lid, ovce, které [...]

... celý příspěvek »

Velikonoční bohoslužby 2017

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.“ Evangelium Janovo 11. kapitola, 25. – 26. verš
Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2017
ve farnostech Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová
2.4. neděle Laškov  v  8:15;     Konice v  10:00
9.4. Květná neděle
Prostějov  10:00
Moravská Třebová  14:00
13. [...]

... celý příspěvek »

Setkání dětí v březnu 2017

... celý příspěvek »