Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Jak se zbavit únavy – přednáška s besedou – v sobotu 4. září 2021

Neurolog, bylinář MUDr. Zbyněk MLČOCH, tvůrce webu www.bylinkyprovsechny.cz
a nutriční terapeutka, bylinářka Mgr. Zuzana ŠVÉDOVÁ Dis, autorka knihy „Zdravou stravou proti únavě“
pořádají přednášku: „Jak se zbavit únavy, načerpat energii a posílit ledviny“ .
kde: Husův sbor CČSH v Prostějově
kdy: sobota 4.9.2021, od 14:00 – 17:30
cena přednášky: 350,- Kč
rezervace míst na: zuzkasve@seznam.cz nebo 732 917 333

... celý příspěvek »

Praha – Betlémská kaple

6.července 2021 od 15:00 hodin se koná bohoslužba v kapli Betlémské v Praze, kterou povede patriarcha CČSH Tomáš Butta, spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázání pronese bratislavský biskup Jan Hradil.
Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Jiřím Šimáčkem.
Úvodní chorál zahraje dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Praha – chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

6. července 2021 od 10:00 hodin bude instalován na další funkční období VIII. patriarcha Církve československé husitské, TOMÁŠ BUTTA.
Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar.
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

NOC KOSTELŮ 2021 – otevřeno

V pátek 28. května 2021 na NOC KOSTELŮ bude kostel Husův sbor CČSH v Prostějově otevřen od 18:00 do 21:00 h.
V kostele je instalována autorská výstava PhDr. Marie Dokoupilové a Mgr. Filipa Gregora „Prostějovské synagogy a modlitebny“.
Výstava je zapůjčená Muzeem Města Prostějova na dobu určitou; finančně ji podpořil Spolek Hanácký Jeruzalém.
Během návštěvy bude možnost ztišení [...]

... celý příspěvek »

Letnice – svatodušní doba

Označuje se též řeckým slovem „PENTEKOSTÉ“ (Padesátnice), protože se slaví 50. den po Hodu Božím velikonočním.
Sesíláš-li svého ducha, Bože, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.
(Žalm 104, 30)
Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť [...]

... celý příspěvek »

Blíží se svatodušní svátky

Slavnost seslání Ducha Svatého je v neděli 23. května 2021 v 10:00 v Husově sboru CČSH v Prostějově.
V Moravské Třebové se koná ve 14:00 v kapli Souznění, Dr. Janského 6.
„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

... celý příspěvek »

Bůh kraluje nad všemi pronárody. Aleluja !

„Nezanechám vás osiřelé, “ řekl Pán, „přijdu k vám a vaše srdce se bude radovat.“
Jan 14, 18; 16, 22

... celý příspěvek »

Velikonoce 2021

Velikonoční svatý týden začíná Květnou nedělí, tj. 6. neděle postní
KVĚTNÁ – PALMARUM, 28. března 2021.
Následuje:
ZELENÝ ČTVRTEK – 1. dubna
VELKÝ PÁTEK – 2. dubna
BÍLÁ SOBOTA – 3. dubna
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 4. dubna

... celý příspěvek »

Postní neděle 2021

5. neděle postní – JUDICA    – 21. března
Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl:“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ A na jiném místě říká:“Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“                                [...]

... celý příspěvek »

Postní doba v r. 2021

Začátek postní doby je ve středu 17. února.
Bohoslužba se svátostí pokání a udílením popelce
bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

... celý příspěvek »