Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Povzbuzení z Písma

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Žalm 122, 1.7

... celý příspěvek »

Požehnání do škol

Bohoslužba s požehnáním do nového školního roku žákům, studentům, rodičům i vyučujícím,
se koná v neděli 6. září 2020 v 14:00 hodin v Husově sboru v Prostějově.
Všichni jste vítáni.

... celý příspěvek »

BLÝSKAVICE HVĚZD – příběh letního setkání dětí, letos ve Vernířovicích

Kdesi daleko, v blíže neurčeném čase….
Vědec, matematik a hlavně astronom Lůj Luna zkoumá úkaz, který nazval „blýskavice „. Znamená to, že hvězdy padají z oblohy, a tím trpí obchody, objevné plavby, ale i obyčejné předpovědi úrody. Právě došlo  k další blýskavici někde blízko. Děje se to čím dál častěji. Aby tomu [...]

... celý příspěvek »

Letní zamyšlení – co mohu ovlivnit?

Prožíváme letní dny plné slunce nebo deště, jak kdy. To ovlivnit nemůžeme, to víme. Někdy se probouzíme do nového dne s radostí, jindy nejsme úplně v pohodě. I zde je to problematické s ovlivněním. Co však ovlivnit můžeme, je náš postoj k životu. Napadlo mně s nadsázkou, že jsme vlastně stvořeni „na jedno použití“.:)  Ano,  [...]

... celý příspěvek »

Modlitba biskupa Juraje:

„Nestvořený Bože, svatá Trojice, ty nás udivuješ svým tajemstvím. Tvá láska je nekonečná jako tvá nevyslovitelnost. Tvé světlo je zářivé jako tvá nepochopitelnost. A tvá bezčasovost je věčná jako tvá nepoznatelnost. Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, v hlubinách svých duší se upínáme k tobě, dychtíme po tobě a hledáme plnou jednotu s tebou. [...]

... celý příspěvek »

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Slavení tohoto svátku navazuje na tradici eucharistické úcty v utrakvismu.
„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
(kniha Exodus 3, 14)
Modleme se:
„Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, a svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit svornost.
Smiluj se, Pane, smiluj se nad všemi, kdo prosí [...]

... celý příspěvek »

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.
Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
Amen
(kniha Daniel 3, 54. 56)
Dále čti:
Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13
a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20
Modleme se:
„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za [...]

... celý příspěvek »

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.
V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.
Z důvodu účasti věřících a [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.
V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.
„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“
Kniha Moudrost 1, 7
čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

... celý příspěvek »

Pro radost i zamyšlení

Evangelia jsou jako vitráže – prozářená vzkříšením Syna Božího.
Máme být „lidé tajemství“ , ne majitelé víry.
Bible je neomylná pouze v oblasti naší spásy, ne v oblasti přírodních věd.
citáty prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »