Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.
Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.
Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost [...]

... celý příspěvek »

BOHOSLUŽBY v zimním období

se konají v modlitebně fary, ve druhém poschodí.
Vstup přes faru, Demelova ulice 1, Prostějov.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

Změna času konání o první neděli v měsíci !

Bohoslužby v Husově sboru v Prostějově se budou konat od ledna 2019
první neděli v měsíci místo původních  18:00
nyní vždy ve 14:00 hodin.
Ostatní neděle beze změny, tedy v 10:00.
iv.

... celý příspěvek »

Novoroční přání

AŤ TI HOSPODIN ŽEHNÁ A CHRÁNÍ TĚ!
AŤ NAD TEBOU HOSPODIN ROZJASNÍ SVOU TVÁŘ A JE TI MILOSTIV!
AŤ K TOBĚ POZVEDNE SVOU TVÁŘ A ZAHRNE TĚ POKOJEM.
AMEN
Čtvrtá kniha Mojžíšova 6, 22-27

... celý příspěvek »

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Husův sbor v Prostějově
23.12.               10:00 vystoupení dětského „Dramaťáčku“ CČSH
10:15       bohoslužba
24.12.                  23:00            půlnoční bohoslužba
25.12.                 10:00              vánoční bohoslužba
26.12.                  8:30              středisko Krumsín – vánoční bohoslužba
10:00             Domov důchodců Nerudova , Prostějov – vánoční bohoslužba
16:00              koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
30.12.                10:00              vánoční bohoslužba
31.12.                 14:00             silvestrovská bohoslužba díkůvzdání
6.ledna  2019    POZOR ZMĚNA !!!  ne v 18:00, ale ve 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového [...]

... celý příspěvek »

Myšlenky k Adventu

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Amen (Žalm 50, 1-2)
Náš Bůh není jen milosrdný a laskavý, ale také spravedlivý a mocný. Je dobré s tím počítat.
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, [...]

... celý příspěvek »

Divadlo a Mikulášská nadílka

Ve středu 5.prosince 2018 v 16:00 hodin zahraje Divadlo Plyšového Medvídka pohádku: HANÁCKÉ BETLÉMEK.
Potom přijde sv. Mikuláš s nadílkou.
Vše se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.
Srdečně zveme děti i rodiče a vůbec kohokoliv. 

... celý příspěvek »

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty.“
Žalm 23, 4
Blíží se svátky zemřelých, a to je doba, kdy máme možnost zastavit se a uvědomit si, že i my půjdeme cestou, kterou nás předešli naši drazí zesnulí. Při pohledu na klidná světla rozžatých svící, na ozdobené hroby našich [...]

... celý příspěvek »

PRO DĚTI: náboženství – dramaťáček – sboreček

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří království Boží.“ (Mt )
Náboženství pro děti od 6ti let: ve čtvrtek  15:30 - 16:30
Dramaťáček a pěvecký sboreček : každá 1. a 3. sobota v měsíci 9:30 – 11:30
Začínáme v sobotu 20.října
Vše se koná na faře, Demelova1 v Prostějově.

... celý příspěvek »

Diecézní pouť do Hodonína

V sobotu 15.září se uskuteční pouť do Hodonína – města T.G.Masaryka, kde uctíme památku našeho prvního prezidenta bohoslužbou, za přítomnosti patriarchy CČSH Tomáše Butty a brněnského biskupa Juraje J.Dovaly. Následovat bude bohatý program, ve kterém nebude chybět ani prohlídka muzea T.G.Masaryka.
Začátek bohoslužby v Husově sboru v Hodoníně je v 10:00
další info na ccshbrno.cz
Srdečně zveme

... celý příspěvek »