Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

Postní doba – možnost niterného zastavení

Postní doba začíná ve středu 14. února 2018.
Popelec se bude udělovat tento den při bohoslužbě CČSH v modlitebně fary v Prostějově.
Začátek v 17:00 hodin.

... celý příspěvek »

Bohoslužby v zimním období

Do Velikonoc se konají bohoslužby v modlitebně ve 2. patře fary CČSH.
Na Velikonoce budou opět v kostele.
iv.

... celý příspěvek »

Příprava na svátost křtu pro dospělé

Příprava dospělých na svátost křtu začíná
ve středu 7. února 2018 v 17:00
na faře CČSH Demelova 1, v Prostějově.
Srdečně zveme.

... celý příspěvek »

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 2. pololetí 2018

Pro 2. pololetí 2018 začíná výuka náboženství
ve STŘEDU 7.února 2018 v 16:00
na faře CČSH v Prostějově, Demelova 1.
Srdečně zveme, iv.

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista; v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.
Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše [...]

... celý příspěvek »

PROMĚNY – koncert v neděli 17. 12. v 17:00

Posledním adventním koncertem v našem kostele Husův sbor v Prostějově v letošním roce bude vystoupení ženského pěveckého sboru Proměny.
Soubor vystoupí s novým programem. Věříme, že umocní předvánoční naladění posluchačů.
Srdečně zveme.
iv.

... celý příspěvek »

VÁNOCE 2017

Husův sbor CČSH Prostějov:
24. 12. v 23:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA k narození Páně
25. 12. v 8:30 vánoční bohoslužba v Krumsíně – Kaple Víry, naděje a lásky
25. 12. v 10:00 vánoční bohoslužba
26. 12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů VLASTIMILA a ORLICE
30. 12. v 9:30 bohoslužba v Domově seniorů, Nerudova ul., Prostějov
31. 12. v 10:00 bohoslužba – [...]

... celý příspěvek »

Slavnost světla

- modlitební ztišení se zpěvy z Taizé v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově
- v sobotu 4.listopadu v 17:30 hodin
srdečně zvou pořadatelé: Irena Marková a ekumeničtí přátelé

... celý příspěvek »

Památka zesnulých – bohoslužby

V Pěnčíně ve Sboru Cyrila a Metoděje CČSH: úterý 31.října 2017 v 17:30hodin
V Prostějově v kostele Husův sbor CČSH: ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18:00 hodin

Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. (4. Ezdráš 2, 35)

... celý příspěvek »

Biblická hodina s výkladem podobenství se koná  každý 2. a 4. pátek v měsíci v 17:00 hodin na faře:
13. října                        27. října
10. listopadu                24. listopadu
8. prosince 2017
Srdečně zveme

... celý příspěvek »