Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

POPELEČNÍ STŘEDA 26. února 2020 v 17:00

Ve středu 26. února 2020 v 17:00 hodin se koná bohoslužba
k začátku postní doby, s udílením „popelce“.
Bohoslužba se koná v modlitebně fary v Prostějově, 2. patro.
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Matouš 6, 21

... celý příspěvek »

Hromnice – 2.února

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2, 22 – 38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40.dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.
Setkává se tam s prorokyní Annou a zbožným, spravedlivým starým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – [...]

... celý příspěvek »

LETOS SLAVÍ NAŠE CÍRKEV 100 LET od svého vzniku

Je to málo nebo moc? To je otázka úhlu našeho pohledu. Každopádně však vás budeme na těchto stránkách postupně informovat o různých aktivitách a akcích s tím spojených.
Pro začátek přejeme i vám všem, ať máte v celém tomto roce 2020 dostatek příležitostí i k vašim oslavám v kruhu přátel.
Boží požehnání a zdraví k tomu přejí [...]

... celý příspěvek »

Vánoční přání

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2 )
Ať vás provází tato slova povzbuzení, a nekonečné lásky Boží po všechny dny vašeho života.
„Immanuel“ ať je pro vás jistotou a pevným bodem ve vesmíru.
za farnost  Prostějov:
Pavel Svozil, [...]

... celý příspěvek »

Vánoční bohoslužby v Prostějově

24.12. v 23:00„PŮLNOČNÍ“ bohoslužba.
25.12. v 10:00 Hod Boží vánoční
26.12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
29.12. v 10:00 vánoční bohoslužba
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

sobota 14. 12. 2019 – koncert Richarda PACHMANA

V sobotu 14. prosince 2019 v 17:00 hodin se koná v kostele Husův sbor CČSH koncert zpěváka a skladatele Richarda PACHMANA , spolu s herečkou a zpěvačkou Ditou HOŘÍNKOVOU.
Výtěžek z koncertu je věnován Dětskému centru Strančice.
Předprodej: Ticket- Art: www.ticket-art.cz nebo na místě konání koncertu.
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Přijde svatý Mikuláš s anděly i k nám

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově
se koná v pátek 6. prosince 2019 v 16:00
Program:
16:00            „JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?“  Divadlo Plyšového Medvídka
16:45            premiéra vystoupení dětí DHO (Divadlo Hanácké Obce)
17:30            příchod sv.Mikuláše s nadílkou
Srdečně zveme

... celý příspěvek »

Festival „30 klíčů pro samet“

se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově,
v týdnu od pondělí 11. listopadu do neděle 17. listopadu 2019.
Je připravena originální výstava a řada akcí: divadla, besedy, autogramiáda, koncerty.
Festival pořádá Divadlo Plyšového Medvídka za finanční podpory Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov.
Aktuální program najdete na: www.divadloplysovehomedvidka.cz

Rezervace prohlídek a vstupů na jednotlivé akce na: [...]

... celý příspěvek »

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 1. listopadu 2019 v 16:00 hodin
v kostele Husův sbor v Prostějově.
„Ať vás Hospodin provází v těchto dnech vzpomínání a naplní vaše srdce pokojem.“
Amen

... celý příspěvek »

DIECÉZNÍ DEN v Prostějově 1989 / 2019

Brněnská diecéze CČSH pořádá…
Diecézní Den k výročí sametové revoluce;
v sobotu 19. října 2019
PROGRAM:
10:00 – 11:00     bohoslužba v Husově sboru /br. biskup Juraj J. Dovala/
11: 15 – 12:00     komentovaná prohlídka výstavy uniforem a zajímavostí „100 let bezpečnostních sborů Čech a Moravy“ /autor výstavy P. P. Procházka/
12: 15 – 14: 00   oběd [...]

... celý příspěvek »