Archiv pro ‘Aktuality’ Rubrika

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.
Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
Amen
(kniha Daniel 3, 54. 56)
Dále čti:
Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13
a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20
Modleme se:
„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za [...]

... celý příspěvek »

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.
V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.
Z důvodu účasti věřících a [...]

... celý příspěvek »

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.
V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.
„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“
Kniha Moudrost 1, 7
čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

... celý příspěvek »

Pro radost i zamyšlení

Evangelia jsou jako vitráže – prozářená vzkříšením Syna Božího.
Máme být „lidé tajemství“ , ne majitelé víry.
Bible je neomylná pouze v oblasti naší spásy, ne v oblasti přírodních věd.
citáty prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »

Citáty z Písma

V tom je láska: ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1. list Janův 4, 10
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. List Židům 11, 1

... celý příspěvek »

Modlitba

Je to zvláštní život pod vládou neviditelného zhoubce. Troufám si říci, že všichni jsme ve střehu, i když to tak možná nevypadá. Držíme si navzájem palce a hlavně se povzbuzujeme. V médiích, po telefonu, na „sítích“. Nikdo není v této době víc nebo míň – na všech záleží. To nejmenší, co můžeme udělat k posile [...]

... celý příspěvek »

VELIKONOCE POD ROUŠKOU nebo POD ROUŠKOU VELIKONOC ???

Mám ráda slovní hříčky. Mám ráda i Velikonoce.  Letos budou mimořádné pro všechny.                                                                                   [...]

... celý příspěvek »

Připomínáme si a prožíváme Velikonoce 2020:

ZELENÝ ČTVRTEK – památka poslední večeře Páně
VELKÝ PÁTEK – památka utrpení a smrti Páně
BÍLÁ SOBOTA – vzkříšení Páně

... celý příspěvek »

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,
prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i [...]

... celý příspěvek »

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“
požehnání prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »