K zamyšlení

Uprostřed doby nevděku nás Bůh povzbuzuje k životu v opačném duchu – v duchu díkůvzdání.

Touží po našem vděčném srdci, po naší radosti…

Vím, jak velikou moc má moje vděčné srdce…?

čti: Efezským 4, 29 – 32 a Filipským 44, 6 – 7

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.