Archiv pro Květen, 2012

Slavnost Boží Trojice

Boží Trojice – pro nás nepochopitelná, těžko vysvětlitelná – úžasná ve své jednoduchosti i mnohosti.
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, budiž nyní i vždycky, až na věky věků.
Amen“
iv.

... celý příspěvek »

Program Noci kostelů 1.6.2012 v Husově sboru v Prostějově

18.00 hodin            – Husitský chorál na úvod
18.15- 19.00          – Smějeme se v kostele -klauniáda pro děti
19.00 – 20.30          – Oratorium Mistr Jan Hus – zpívá Richard Pachman a Dita Vích-Hořínková
20.30 – 21.00          – Andělé v automatické kresbě – výstava s výkladem
21.00 – 22.00          – „EDGAR “ loutkové divadlo pro dospělé, podle Ivana Klímy zrežíroval Konrád [...]

... celý příspěvek »

Přijď již, přijď Duchu pravdy a porozumění

Duch svatý, Přímluvce, zaslíbený učedníkům v Ježíšově velké modlitbě ve finále Janova evangelia, je nejtajemnější postavou Boží Trojice. O Bohu Otci se toho mnoho dovídáme ve vyprávění Starého Zákona.
Ježíš zase ve své tělesnosti přistupuje k člověku až na dosah, stává se naším souputníkem.
Jen Duch ve své nezachytitelnosti a tichosti trvale zůstává zahalen neprůhledným závojem.
A přitom [...]

... celý příspěvek »

Boží hod svatodušní

Tento svátek zpravidla provází udílení svátosti biřmování .
Myslíte, že jej dostatečně  slavíme? Boží hod vánoční – každý ví a zná. Boží hod svatodušní – . . .??
Vždyť se přeci jako křesťané scházíme „ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého .“
Připravme se tedy na jeho seslání.
Boží hod svatodušní je „za dveřmi“.
Pokoj srdce vám všem.
iv.

... celý příspěvek »