Archiv pro Leden, 2012

Diecézní setkání teenagerů

SETKÁNÍ
teenagerů
od 12 do 17let
 KDY? V SOBOTU 25.2.2012
OD 14 DO 18 HOD.
KDE? BRNO, LIPOVÁ 26
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO CČSH
PROGRAM:
SOUTĚŽE VE ZRUČNOSTI,
POHYBOVÉ HRY, DESKOVÉ HRY,
BIBLICKÉ KVÍZY
 
TĚŠÍ SE NA VÁS
IVANA,ŠÁRKA,KUBA,MÁŇA
 

... celý příspěvek »

Program ČKA – jarní semestr 2012

Program pobočky ČKA v Prostějově na I.pololetí roku 2012
Únor 2012 :   úterý 21.2. v 17.00 hodin -
beseda s promítáním diapozitivů a fotografií
„Historická místa Mezopotámie“
Vyprávět bude pan Jiří CHYBÍK z Prostějova
Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1
Březen 2012:  středa 14.března  v 18.00 hodin
pořad Mgr.Ireny Košíčkové „Sněhové pláně“ – o nezvyklém způsobu bytí ve Východních  Karpatech
Přednáškový sál fary [...]

... celý příspěvek »

Podněty k tiché adoraci

„Ježíš je tu jen pro mě!“
(Terezie z Lisieux)
Od svaté Terezie pochází následující přirovnání: „Podobně jako slunce září zároveň na cedr i na každou drobnou květinku, jako by byla jediná na světě, tak se i Pán věnuje každé jednotlivé duši zvlášť, jako by neexistovala žádná jí rovná.“
Ano, pomysleme, že Ježíš je tu jen pro mě, pro [...]

... celý příspěvek »

Ekumenická bohoslužba

V neděli 22.ledna 2012 v 17.00 hodin se koná v Husově sboru CČSH v Prostějově ekumenická bohoslužba za účasti představitelů všech křesťanských církví v Prostějově.
Srdečně zveme všechny křesťany ke společné modlitbě za jednotu.
iv.

... celý příspěvek »

Přehled připravovaných akcí pro děti a mládež

Co připravujeme pro děti a mládež v Brněnské diecézi na rok 2012
 
Leden – příprava setkání pro „náctileté“
Únor -   víkendovka pro „náctileté“
Březen – setkání mládeže „NAPŮL“ – Praha – 10.března
Duben – setkání malých zpěváčků – Jarní kuropění – Brno – 20.-21.4.
Květen – „Den setkání všech generací“ – Brno – 12.5.
Červen – víkendovka pro „náctileté“
Červenec – Pouť do [...]

... celý příspěvek »

Upozornění:

Počínaje nedělí 8.ledna 2012 se opět začínají konat bohoslužby v modlitebně – v sále Komenského- v I. patře fary CČSH v Prostějově. začátky bohoslužeb zůstávají beze změny: tj. 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin a dále vždy v 10.00 hodin.
POŽEHNANÝ NOVÝ ROK !
Váš farář Miloš

... celý příspěvek »