Archiv pro Prosinec, 2016

Myšlenka pro nový rok 2017

„I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte.“
Malachiáš 3, 1

... celý příspěvek »

Silvestrovská a novoroční bohoslužba

Silvestrovská bohoslužba se bude konat:
v 16:00 hodin v kostele Husův sbor v Prostějově.
Novoroční bohoslužba se bude konat:
v neděli 1.ledna 2017 v 18:00 hodin také v kostele Husův sbor v Prostějově.
„Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus je Pán.“
Filipským 2, 10-11

... celý příspěvek »

„Večer poznáte, že přijde Hospodin a že nás zachrání. A ráno spatříte Hospodinovu slávu.“
Exodus 16, 6 – 7

... celý příspěvek »

půlnoční bohoslužba v Prostějově

24.12 2016 se koná „půlnoční bohoslužba“ v kostele Husův sbor v Prostějově ve 23:00 hodin.
V Pěnčíně se koná půlnoční bohoslužba v kostele Cyrila a Metoděje CŠSH ve 21:00 hodin.
Prostějov – Husův sbor
25.12. vánoční bohoslužba v 10:00
26.12. vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice v 16:00
31.12. děkovná bohoslužba za uplynulý rok  v 16:00
1.ledna 2017 novoroční bohoslužba v [...]

... celý příspěvek »