Archiv pro Duben, 2024

NOC KOSTELŮ 2024

V pátek 7. června 2024 budou opět otevřeny kostely a modlitebny.
Letošní motto je „srdce“.
Pokoj vám a na viděnou.
iv.

... celý příspěvek »

25. května 2024 – sobota – odpolední přehlídka pěveckých sborů „Ženská srdce“

Podrobnosti budou sděleny později.
Srdečně zve Marie Hejdušková, sbormistryně a organizátorka

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Uprostřed doby nevděku nás Bůh povzbuzuje k životu v opačném duchu – v duchu díkůvzdání.
Touží po našem vděčném srdci, po naší radosti…
Vím, jak velikou moc má moje vděčné srdce…?
čti: Efezským 4, 29 – 32 a Filipským 44, 6 – 7

... celý příspěvek »

Máme důvod se radovat

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: SLOVO ŽIVOTA.
Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.
Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme [...]

... celý příspěvek »