Archiv pro Červen, 2022

Památné dny a svátky v červnu a červenci 2022

6. července      památka Mistra Jana Husa
„Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.“ ( Žalm 37, 28)
Modlitba:  Svatý Bože, tvůj služebník Jan Hus přinesl českému národu poznání tvé svaté pravdy. Prosíme tě, dej, abychom si jeho památku nejen připomínali, ale především jej následovali zbožným [...]

... celý příspěvek »