Novinky

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2018 v Náboženských obcích Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

„Byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Aleluja!

Proto slavme Velikonoce s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Aleluja!“

1.list Korintským 5, 7 – 8

25.3. Květná neděle - Prostějov                           10:00

Moravská Třebová 14:00

29.3. Zelený čtvrtek - Prostějov                           17:00

30.3. Velký pátekProstějov                           17:00 -Velkopáteční pašije

31.3. Bílá sobota Krumsín                               8:30

Prostějov – Domov seniorů, Nerudova ul.       10:00

Pěnčín                                  14:00

1.4. Velikonoční neděle Slavnost vzkříšení Pána Ježíše

Laškov                                     8:15

Konice                                  10:00

Moravská Třebová            14:00

Prostějov                              18:00 + udílení svátosti křtu

„Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Aleluja.“          Římanům 6, 9

Srdečně zveme k prožití velikonočních svátků, ve společenství věřících bratří a sester.

iv.

Postní doba – možnost niterného zastavení

Postní doba začíná ve středu 14. února 2018.

Popelec se bude udělovat tento den při bohoslužbě CČSH v modlitebně fary v Prostějově.

Začátek v 17:00 hodin.

K zamyšlení:

„Lhůta je krátká. Bylo za vás zaplaceno výkupné.“

Bible, 1. Korintským 7, 29. 23a

Bohoslužby v zimním období

Do Velikonoc se konají bohoslužby v modlitebně ve 2. patře fary CČSH.

Na Velikonoce budou opět v kostele.

iv.

Příprava na svátost křtu pro dospělé

Příprava dospělých na svátost křtu začíná

ve středu 7. února 2018 v 17:00

na faře CČSH Demelova 1, v Prostějově.

Srdečně zveme.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 2. pololetí 2018

Pro 2. pololetí 2018 začíná výuka náboženství

ve STŘEDU 7.února 2018 v 16:00

na faře CČSH v Prostějově, Demelova 1.

Srdečně zveme, iv.

K zamyšlení

„Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista; v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. AMEN“

Bible, list Římanům 16, 25

PROMĚNY – koncert v neděli 17. 12. v 17:00

Posledním adventním koncertem v našem kostele Husův sbor v Prostějově v letošním roce bude vystoupení ženského pěveckého sboru Proměny.

Soubor vystoupí s novým programem. Věříme, že umocní předvánoční naladění posluchačů.

Srdečně zveme.

iv.

VÁNOCE 2017

Husův sbor CČSH Prostějov:

24. 12. v 23:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA k narození Páně

25. 12. v 8:30 vánoční bohoslužba v Krumsíně – Kaple Víry, naděje a lásky

25. 12. v 10:00 vánoční bohoslužba

26. 12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů VLASTIMILA a ORLICE

30. 12. v 9:30 bohoslužba v Domově seniorů, Nerudova ul., Prostějov

31. 12. v 10:00 bohoslužba – díkůvzdání za uplynulý rok

31. 12. v 16:00 silvestrovská bohoslužba

7. 1. 2018 v 18:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku


PĚNČÍN – Sbor Cyrila a Metoděje CČSH

24. 12. v 21:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA k narození Páně

26. 12. v 8:15 vánoční bohoslužba v Laškově, v zámecké kapli

7. 1. 2018 v 8:15 v Laškově, zámecká kaplenovoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

7. 1. 2018 v 10:00 Konice, obřadní síň zámku

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Kaple SOUZNĚNÍ, Dr. Janského 6

25. 12. v 14:00 vánoční bohoslužba

7. 1. 2018 v 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Slavnost světla

- modlitební ztišení se zpěvy z Taizé v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově

- v sobotu 4.listopadu v 17:30 hodin

srdečně zvou pořadatelé: Irena Marková a ekumeničtí přátelé