Novinky

Zamyšlení o lásce a oběti

Každá láska si vyžádá svoji oběť. Existuje snad pravá a „nepravá“ láska?

Oběť lásky. Oběť z lásky. Oběť pro lásku. Všechno toto spolu souvisí. Vzájemný vztah, harmonie, souznění, společné dýchání.

Moji pozornost však poutá Hospodinova láska k nám, k člověku. Proč stojí o naši lásku?

A – jsme i my ochotni uvolnit ze svého láskyplného sevření svého milovaného, aby byl (byla) šťastný?

Je opravdu naše láska na takové úrovni nebo milujeme majetnicky? Bůh nám tuto svobodu dal. A jistě mu to není jedno. Když předpokládám, že víme, že nás miluje, tak jistě i trpí z naší neopětované lásky.

Neopětovaná láska – to je hodně zlé. Ale hlavně je nesmírně náročná pro toho, kdo stále čeká, až se dotyčnému rozsvítí. Až mu to dojde, že je milován.

Bůh na každého z nás čeká. Až nám to dojde, že On je jediný, za kterým má smysl v životě jít. On je ten Smysl našeho života. On je ta cesta, pravda a život. On je láska věčná a trvalá.

Ať je velebeno Tvé jméno, Bože, na věky věků.

Amen

Postní doba v r. 2021

Začátek postní doby je ve středu 17. února.

Bohoslužba se svátostí pokání a udílením popelce

bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Novoroční pozdrav našeho brněnského bratra biskupa Juraje

Milé sestry a bratia,

srdečne vás všetkých zdravím v novom roku a prajem vám veľa pokoja, zdravia a Božej milosti. Píšem vám v sviatočný deň Zjavenia Pána, keď slávime a pripomíname si príchod mudrcov z Východu k narodenému Synovi Božiemu. Pán sa tak zjavil všetkým národom ako Spasiteľ, ktorý prišiel vykúpiť celý svet.
Situácia okolo pandémie je stále nevyhovujúca a komplikovaná, preto vám prajem veľa nádeje a sily od Stvoriteľa, aby sme neklesali na mysli. Všetko je v Božej réžii a má určitý hlbší zmysel. Naša púť životom je zároveň veľkou skúškou, aby sme dokázali obstáť vo svetle Krista, ktorý je Bohom Lásky a Nádeje.

Váš biskup Juraj

Bohoslužby 2021

Bohoslužby se konají do odvolání stále podle pravidel vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR:

-  10% z celkového počtu možných sedících účastníků v kostele ( v kostele Husův sbor je 210 míst k sezení )

- rouška

- dezinfekce rukou

-odstupy 2 m ( vyjma příslušníků jedné rodiny )

Zapůjčená výstava T.G.Masaryk a židovství

Sestry a bratři v Kristu,

při návštěvě našeho kostela Husův sbor v Prostějově máte možnost prohlédnout si právě zapůjčenou výstavu s bohatým obrazovým dobovým matriálem a zajímavými odkazy na některé kauzy té doby.

Výstava byla zapůjčena Muzeem města Prostějova a doplňuje výročí našeho prvního prezidenta.

Je zapůjčena do 31. ledna 2021.

Srdečně zveme.

Vánoční bohoslužby 2020

24.12. půlnoční - PROSTĚJOV – Husův sbor , 23:00

24.12.                  – PĚNČÍN -Sbor Cyrila a Metoděje, 21:00

25.12. pátek - Hod Boží vánoční v 10:00

26.12. sobotasv. Štěpána – 2.svátek vánoční v 10:00

27.12. nedělesvátek Rodiny Páně v 10:00

1.ledna 2021 novoroční bohoslužba v 10:00 - svátek jména Ježíš

3.1.  neděle - ve 14:00zjevení Páně (6.1.)


Adventní bohoslužby 2020

1. adventní neděle 29.11

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 13:30,  kaple Souznění, Dr. Janského

2. adventní neděle 6.12.

V Prostějově – ve 14:00

V Pěnčíně     - v 10:00, Sbor Cyrila a Metoděje

3. adventní neděle 13.12.

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

Moravská Třebová – 13:30, kaple Souznění

4. adventní neděle 20.12.

Krumsín – 8:00, kaple víry…

Prostějov – 10:00

V Pěnčíně – v 8:00

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 14:00, kaple Souznění

ADVENT 2020

1. adventní neděle připadá letos na neděli 29. listopadu.

„Vyrovnejte cesty Páně.“ Amen

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.

Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.

O to více necháváme prostor Bohu.

….

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17

„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“

Amen