Novinky

Modlitba

Je to zvláštní život pod vládou neviditelného zhoubce. Troufám si říci, že všichni jsme ve střehu, i když to tak možná nevypadá. Držíme si navzájem palce a hlavně se povzbuzujeme. V médiích, po telefonu, na „sítích“. Nikdo není v této době víc nebo míň – na všech záleží. To nejmenší, co můžeme udělat k posile ostatních je právě modlitba. Bez ní to nejde. Je nesmírně dojemné, že se lidé modlí bez rozdílu vyznání za uzdravení všeho lidstva – ať už někdo věří             v Boha nebo ne.

Vždyť všichni žijeme na stejné planetě.

A tak – držme se. :)

VELIKONOCE POD ROUŠKOU nebo POD ROUŠKOU VELIKONOC ???

Mám ráda slovní hříčky. Mám ráda i Velikonoce.  Letos budou mimořádné pro všechny.                                                                                                                                                                                                          Pro ty, kteří věří v Boha, i pro ty, kteří ještě uvěřit nedokázali.

Není jednoduché přijímat lásku od někoho, koho nevidíme.                                                                                                                                                                                                                                                       Jsme bytosti kontaktní a vztahové. Přesto jsme letos postaveni do jiné situace. Zůstáváme s Bohem sami. A tak si můžeme klást různé otázky, podle toho, v jakém jsme zrovna duševním rozpoložení. A hledáme viníka. Nabízí se spousta možností, mezi jinými právě Hospodin. On je přece nejmocnější a všemohoucí.                                                                                                                                                        A kupodivu, často to říkají právě nevěřící:“Je to Boží trest!“ Já tomu nevěřím.                                                                                                                                                                                                                             Přece Ten, kdo za nás dobrovolně zemře, aby každého z nás zachránil před věčným zatracením smrti, nebude své děti trestat pandemií koronaviru. Co myslíte?                                                                         Boží láska překonává i smrt. Tomu věřím z celého srdce.

Pokojné velikonoce s Boží ochranou a plnou náručí lásky pro každého z vás.

Přeje Pavel, Jana Bára a Ivana

Velikonoce 2020

Připomínáme si a prožíváme Velikonoce 2020:

ZELENÝ ČTVRTEK – památka poslední večeře Páně

VELKÝ PÁTEK – památka utrpení a smrti Páně

BÍLÁ SOBOTA – vzkříšení Páně

Zamyšlení v době „roušek“

Také vás zlobí, když zahlédnete někoho bez roušky na ústech? Už jsme si na ně zvykli.            Na ty roušky. Ještě nedávno byl ale pohled na někoho takto zakrytého přinejmenším velmi podezřelý. Nechci se však zamýšlet nad dodržováním tohoto nařízení.                                          Uchvátila mně totiž „jiná“ komunikace mezi lidmi. Všechno se jaksi zpomalilo a přesto, že prožíváme určitá napětí, lidé jsou pozornější. Dívají se vzájemně z očí do očí. A to nejen ti, kteří spolu potřebují hovořit, ale také ti, kteří se pouze míjejí. Krátké pohledy plné vzájemnosti, solidarity, podobných starostí. Zadívají se jen pár vteřin. A najednou vnímáte barvu jejich očí – nádherné odstíny modré, různorodá zelená, hnědá, černá jako uhel nebo také žlutozelená. Ale žádná není stejná. Náhle jsem si uvědomila, že vůbec nezáleží na tom, zda jsme si stihli nanést make-up nebo jak se tváříme, protože většinu obličeje máme zakrytou. Mluví za nás naše oči, i když mlčíme. Chtěla jsem tím jenom říct, že každý z nás je úchvatný originál Božího stvoření. Jemu buď chvála a díky na věky věků. Neopustí nás. Nikdy.

Buďme tedy k sobě navzájem i nadále tak ohleduplní a pozorní. Vždyť oči o nás prozrazují více, než si myslíme.

Ať vás všechny i nadále provází Boží ochrana.

iv.

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,

prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i psychickou – ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen

Bratři a sestry v Kristu,

alespoň touto cestou se společně modleme v této mimořádně krizové době.

Kdo se chce připojit i v čase, tak se modlíme

v 7:00 žalm 105, ve 13:00 žalm 106 a v 19:00 hodin žalm 107.

Ať vás všechny Pán chrání.

Amen

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“

požehnání prof. C.V.Pospíšila

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara“

Evangelium podle Jana 11, 1 – 45

……………. :)

Modleme se společně:

Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“

Evangelium podle Jana 9, 1 – 41

„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Modleme se společně:

Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc pro všechny lidi v nouzi. Amen

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

3. neděle postní = 15. března 2020 „Ježíšovo setkání se samařskou ženou u studny“

Evangelium podle Jana 4, 5 – 42

„Ježíš jí odpověděl: “ Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla:“ Pane, dej mi té vody.“

Modleme se společně:

Bože, Vykupiteli, my nemáme sil, abychom si sami pomohli. Prosíme, posiluj nás a ochraňuj každého, kdo to potřebuje. Amen

POPELEČNÍ STŘEDA 26. února 2020 v 17:00

Ve středu 26. února 2020 v 17:00 hodin se koná bohoslužba

k začátku postní doby, s udílením „popelce“.

Bohoslužba se koná v modlitebně fary v Prostějově, 2. patro.

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Matouš 6, 21