Novinky

Příprava na svátost křtu pro dospělé

Příprava dospělých na svátost křtu začíná

ve středu 7. února 2018 v 17:00

na faře CČSH Demelova 1, v Prostějově.

Srdečně zveme.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 2. pololetí 2018

Pro 2. pololetí 2018 začíná výuka náboženství

ve STŘEDU 7.února 2018 v 16:00

na faře CČSH v Prostějově, Demelova 1.

Srdečně zveme, iv.

K zamyšlení

„Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista; v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. AMEN“

Bible, list Římanům 16, 25

PROMĚNY – koncert v neděli 17. 12. v 17:00

Posledním adventním koncertem v našem kostele Husův sbor v Prostějově v letošním roce bude vystoupení ženského pěveckého sboru Proměny.

Soubor vystoupí s novým programem. Věříme, že umocní předvánoční naladění posluchačů.

Srdečně zveme.

iv.

VÁNOCE 2017

Husův sbor CČSH Prostějov:

24. 12. v 23:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA k narození Páně

25. 12. v 8:30 vánoční bohoslužba v Krumsíně – Kaple Víry, naděje a lásky

25. 12. v 10:00 vánoční bohoslužba

26. 12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů VLASTIMILA a ORLICE

30. 12. v 9:30 bohoslužba v Domově seniorů, Nerudova ul., Prostějov

31. 12. v 10:00 bohoslužba – díkůvzdání za uplynulý rok

31. 12. v 16:00 silvestrovská bohoslužba

7. 1. 2018 v 18:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku


PĚNČÍN – Sbor Cyrila a Metoděje CČSH

24. 12. v 21:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA k narození Páně

26. 12. v 8:15 vánoční bohoslužba v Laškově, v zámecké kapli

7. 1. 2018 v 8:15 v Laškově, zámecká kaplenovoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

7. 1. 2018 v 10:00 Konice, obřadní síň zámku

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Kaple SOUZNĚNÍ, Dr. Janského 6

25. 12. v 14:00 vánoční bohoslužba

7. 1. 2018 v 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Slavnost světla

- modlitební ztišení se zpěvy z Taizé v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově

- v sobotu 4.listopadu v 17:30 hodin

srdečně zvou pořadatelé: Irena Marková a ekumeničtí přátelé

Památka zesnulých – bohoslužby

V Pěnčíně ve Sboru Cyrila a Metoděje CČSH: úterý 31.října 2017 v 17:30hodin

V Prostějově v kostele Husův sbor CČSH: ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18:00 hodin


Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. (4. Ezdráš 2, 35)


K zamyšlení

„Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.

S Ním se nemusíme hrozit ani smrti.“

c.v.p.

Biblická hodina s výkladem podobenství se koná  každý 2. a 4. pátek v měsíci v 17:00 hodin na faře:

13. října                        27. října

10. listopadu                24. listopadu

8. prosince 2017

Srdečně zveme

Setkání nad Písmem

V pátek 13.října v 17:00 hodin začínají „biblické hodiny“ na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.

Hostem prvního setkání bude br.farář Milan Koplík z Nového Jičína.

Srdečně zveme.

iv.