Novinky

K zamyšlení

Pro začátek letošní postní doby se můžeme zamyslet nad 1.listem Korintským 12, 1-11 verš. „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“

Jaký dar ke společnému prospěchu máte Vy?

Pokoj srdce i duše v této době vám všem.

iv.

Ekumenická bohoslužba – neděle 24.ledna 2016 v 17:00

Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2016:

„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“

V letošním roce se koná ekumenická bohoslužba v kostele CČSH Husův sbor na Demelově ulici 1, v Prostějově.

Materiál byl připravován křesťanskými církvemi v Lotyšsku.

Srdečně zvou křesťanské církve v Prostějově

Novoroční přání pro vás

„Co chcete, abych pro vás učinil?“ Odpověděli mu:“Pane, ať se otevřou naše oči!“

Matouš 20, 32b-33

Milí přátelé,

přejeme vám do nového roku pozorné vnímání doteků Božích kolem vás.

Ať vás naplní radostí z nalezení smyslu vašeho života a jistotou víry v Pána Ježíše – Syna Božího.

Pokoj srdce,

Ivana Krejčí, duchovní

Pavel Svozil, předseda Rady starších

Otevřeno na betlém – kostel Husův sbor CČSH v Prostějově

25.prosince 2015         9:30 – 13:00

26.prosince                  11:30 – 15:30

27.prosince                    9:30 – 11:00

31.prosince                   14:00 – 17:00

Adventní a vánoční bohoslužby v Prostějově 2015

Adventní bohoslužby:

29.11. v 10:00 hodin  1.neděle adventní

6.12.  v 18:00 hodin    2.neděle adventní

13.12. v 10:00 hodin   3. neděle adventní

20.12. v 10:00 hodin   4.neděle adventní

Adventní programy:

-          Neděle 6. prosince 2015 v 16:00 – Mikulášská besídka s anděly: „Vždyť do kostela čerti nesmí, tak kde mám svoji hvězdu?“

-          Čtvrtek 10. prosince 2015 v 17:00 – Adventní koncert ZŠ Kollárova

-          Sobota 19. prosince 2015 v 17:00 – Adventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové

Vánoční bohoslužby:

24. 12.  v 23:00 hodin „půlnoční bohoslužba“k narození Páně

25. 12.  v 10:00 vánoční bohoslužba „Narození Páně“

26. 12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů „Vlastimila a Orlice“

27. 12.       v 10:00 vánoční bohoslužba „Rodiny Páně“

31.12.  v 16:00 silvestrovská bohoslužba „Díkůvzdání za uplynulý rok a Boží ochranu“

3.1.2016 v 18:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku 2016

Srdečně zveme

iv.

Přehled vánočních bohoslužeb 2015 farností Prostějov, Pěnčín, Moravská Třebová

Vánoce 2015

NO CČSH Prostějov – Husův sbor CČSH

20. 12.  10:00 Bohoslužba – 4.adventní neděle

20.12      8:30 Krumsín

24. 12.  23:00 Půlnoční bohoslužba k narození Páně

25. 12.  10:00 Vánoční bohoslužba – Slavnost Narození Páně

26. 12.    8:30 Krumsín

26.12.     9:30 Domov důchodců  Nerudova ,Pv – vánoční bohoslužba

26.12.    16:00 Vánoční koncert pěveckého sboru Vlastimila a Orlice

27. 12.  10:00 Vánoční bohoslužba „Rodiny Páně“

31. 12.  16:00 Silvestrovská bohoslužba „Díkůvzdání za uplynulý rok a Boží ochranu“

3.1. 2016 18:00 Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

NO CČSH PĚNČÍN – Sbor Cyrila a Metoděje CČSH

24.12. 21:00          Půlnoční bohoslužba k narození Páně

27.12.         8:30 vánoční bohoslužba „Rodiny Páně“

LAŠKOV (středisko )-  zámecká kaple:

3.1. 2016    8:30 Novoroční bohoslužba

KONICE(středisko ) -     obřadní síň zámku:

3.1. 2016    10:00 Novoroční bohoslužba

ČECHY POD KOSÍŘEM (středisko )- obřadní síň Obecního úřadu:

20.12.                  13:00 bohoslužba – 4.adventní neděle

17.1. 2016          13:00 Nedělní novoroční bohoslužba

NO CČSH Moravská Třebová – Kaple SOUZNĚNÍ CČSH

13.12.                  14:00 Bohoslužba – 3.adventní neděle

27.12.                  14:00 Vánoční bohoslužba „Rodiny Páně“

3.1. 2016            14:00 Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Svátek zemřelých – dušičkové bohoslužby

V neděli 1.listopadu 2015 v 18:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově bude bohoslužba zaměřená k tomuto svátku všech zesnulých.

Bůh je nám stále věrný a je s námi, kamkoliv půjdeme. I naše drahé zemřelé zahalí svým pokojem a milosrdenstvím.

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“  Žalm 23, 4

Pokud si budete přát, můžeme zařadit jméno Vašeho zesnulého do seznamu těch, za které budeme tuto bohoslužbu sloužit. Před začátkem bohoslužeb stačí napsat jméno na lístek a dát do připraveného košíku.

Pokoj srdce po všechny tyto dny.

iv.

Slavnost světla – 24.10.2015 v 17:00

V sobotu 24.října v 17:00 hodin se koná ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé, v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Hudební doprovod : pod vedením br.faráře Jana Jůna (CČE).

Modlitby, prosby, díky a chvály.

Srdečně zve Irena Marková

iv.

K zamyšlení

Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který je, a z pohledu na dílo nerozpoznali Tvůrce. Ale oheň, vítr nebo rychlý mrak, hvězdný kruh, dravé vodstvo nebo nebeská světla považovali za světovládné bohy.

Jestliže uneseni jejich krásou je pokládali za bohy, tím spíše měli poznat, oč lepší je jejich Pán, neboť on, té krásy Prapůvodce, vše stvořil. Jestliže žasli nad jejich mocí a působením, měli z nich pochopit, oč mocnější je ten, kdo je uspořádal. Neboť z velikosti a krásy tvorů může být srovnáním poznán původce jejich bytí.

Ale ovšem, zasluhují malou výtku: zřejmě bloudí při hledání Boha a ve snaze ho nalézt. Zabývají se totiž jeho dílem a zkoumají je, ale spoléhají na svůj zrak, neboť je krásné, co vidí.

Nelze je však omluvit, neboť jestliže dokázali tolik poznat, že byli schopni probádat svět, jak to, že nenašli hned Pána těchto věcí?

Bible, Kniha moudrosti 13, 1-9

iv.

Něco pro zasmání

Oznámení ve farních vývěskách:

- Ve čtvrtek večer bude dobročinná večeře. Po ní bude následovat modlitba a medikace.
- Pro ty z vás, kdo mají děti a neví o tom, máme dětský koutek !

- Skupinka navracení sebedůvěry má schůzku ve čtvrtek večer v sedm hodin. Přijďte prosím zadními dveřmi.

- Dnes odpoledne budou obřady na severním a jižním konci kostela. Děti se budou křtít na obou koncích.

- Skupina dobrovolníků odložila šatstvo.Nyní je k vidění na faře ve společenské místnosti.

z knihy Farářské vtipy, Diego Goso