Novinky

Zapůjčená výstava T.G.Masaryk a židovství

Sestry a bratři v Kristu,

při návštěvě našeho kostela Husův sbor v Prostějově máte možnost prohlédnout si právě zapůjčenou výstavu s bohatým obrazovým dobovým matriálem a zajímavými odkazy na některé kauzy té doby.

Výstava byla zapůjčena Muzeem města Prostějova a doplňuje výročí našeho prvního prezidenta.

Je zapůjčena do 31. ledna 2021.

Srdečně zveme.

Vánoční bohoslužby 2020

24.12. půlnoční - PROSTĚJOV – Husův sbor , 23:00

24.12.                  – PĚNČÍN -Sbor Cyrila a Metoděje, 21:00

25.12. pátek - Hod Boží vánoční v 10:00

26.12. sobotasv. Štěpána – 2.svátek vánoční v 10:00

27.12. nedělesvátek Rodiny Páně v 10:00

1.ledna 2021 novoroční bohoslužba v 10:00 - svátek jména Ježíš

3.1.  neděle - ve 14:00zjevení Páně (6.1.)


Adventní bohoslužby 2020

1. adventní neděle 29.11

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 13:30,  kaple Souznění, Dr. Janského

2. adventní neděle 6.12.

V Prostějově – ve 14:00

V Pěnčíně     - v 10:00, Sbor Cyrila a Metoděje

3. adventní neděle 13.12.

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

Moravská Třebová – 13:30, kaple Souznění

4. adventní neděle 20.12.

Krumsín – 8:00, kaple víry…

Prostějov – 10:00

V Pěnčíně – v 8:00

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 14:00, kaple Souznění

ADVENT 2020

1. adventní neděle připadá letos na neděli 29. listopadu.

„Vyrovnejte cesty Páně.“ Amen

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.

Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.

O to více necháváme prostor Bohu.

….

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17

„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“

Amen

K zamyšlení

Evangelium podle Matouše 10, 34 – 39

„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“

Amen

Myšlenka na týden:


„Je-li duše moje nesmrtelná, je nesmrtelná už v tomto životě, ne až po smrti, již teď, v tomto, v každém okamžiku a já jsem povinen zachovat ji čistou a zdokonalit ji v sobě všemi přívlastky dobra, vědění a umění, nic neodkládat pro nějakou věčnost vzdálenou.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Modlitba brněnského biskupa Juraje:
Věčný Bože, prosíme tě o světlo pro celou Zemi. Dej světlo své lásky, světlo milosrdenství, světlo poznání, světlo soucitu, světlo pravdy a světlo jednoty do všech koutů světa, mezi všechny národy.

Svatý Bože, prosíme tě za lidi nezaměstnané, pomáhej jim najít práci, aby mohli sobě i svým rodinám zabezpečovat živobytí a mít v srdci radost.

Bože, prosíme tě o tvou moudrost, bez tvé moudrosti jsme jako opilí štamgasti v hospodě, kteří neumí trefit domů.

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé.                   Buď vůle tvá. Amen

K zamyšlení pro tyto dny

„Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“

„A které přikázání v zákoně je největší?“

Tyto otázky a ještě mnoho dalších kladl Ježíš zákoníkům a farizejům.

Co my pokládáme v této době za nejdůležitější? Zdraví? Víru v Boha? Naději?

Pro kterou z těchto tří odpovědí bychom se rozhodli?

Odpovědi jistě naleznete ve svém srdci, ale také  ve Starém Zákoně,

v knize Leviticus 19, 1-2. a 15-18,

/“aby bylo jasno, kdo je tady šéf :) „/

a v evangeliu podle Matouše 22, 34 – 46.

HOSPODINE, ZACHOVEJ MI ŽIVOT, JAK JSI ŘEKL, ABYCH POZNAL TVÁ SVĚDECTVÍ.

Amen

Žalm 119, 154.125

Upozornění – změna !!!

Sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR, spojené s šířením virové nákazy koronaviru Covid 19,

JSOU BOHOSLUŽBY DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENY !

Děkujeme za pochopení a prosíme, využijte on-line přenosy bohoslužeb CČSH jak z Brněnské diecéze, tak i z ostatních diecézí CČSH.

Modlíme se za vás.

Ať je Pán stále naší radostí a povzbuzením.

Zůstávejte ve zdraví.

iv.