Novinky

Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.

Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.

Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost křesťanských církví není dobrým signálem nejen pro naši společnost, ale ani pro jiná náboženství.

Texty pro společný modlitební týden:

1. „Ať se valí právo jako vody“  – Amos 5, 24

2. „Vaše slovo buď -ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého – Matouš 5, 37

3. „Hospodin je milostivý, plný slitování“ – Žalm 145, 8

4. „Buďte spokojeni s tím, co máte“ – Židům 13, 5

5. „Abych přinesl chudým radostnou zvěst“ – Lukáš 4, 18

6. „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ – Jeremjáš 10, 16

7. „Ženo, tvá víra je veliká“ – Matouš 15, 28

8. „Hospodin je světlo mé a moje spása“ – Žalm 27, 1

Srdečně zveme na letošní společně strávenou modlitební hodinku.

duchovní Prostějova

BOHOSLUŽBY v zimním období

se konají v modlitebně fary, ve druhém poschodí.

Vstup přes faru, Demelova ulice 1, Prostějov.

Srdečně zveme.

Změna času konání o první neděli v měsíci !

Bohoslužby v Husově sboru v Prostějově se budou konat od ledna 2019

první neděli v měsíci místo původních  18:00

nyní vždy ve 14:00 hodin.

Ostatní neděle beze změny, tedy v 10:00.

iv.

Novoroční přání

AŤ TI HOSPODIN ŽEHNÁ A CHRÁNÍ TĚ!

AŤ NAD TEBOU HOSPODIN ROZJASNÍ SVOU TVÁŘ A JE TI MILOSTIV!

AŤ K TOBĚ POZVEDNE SVOU TVÁŘ A ZAHRNE TĚ POKOJEM.

AMEN

Čtvrtá kniha Mojžíšova 6, 22-27

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Husův sbor v Prostějově

23.12.               10:00 vystoupení dětského „Dramaťáčku“ CČSH

10:15       bohoslužba

24.12.                  23:00            půlnoční bohoslužba

25.12.                 10:00              vánoční bohoslužba

26.12.                  8:30              středisko Krumsín – vánoční bohoslužba

10:00             Domov důchodců Nerudova , Prostějov – vánoční bohoslužba

16:00              koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice

30.12.                10:00              vánoční bohoslužba

31.12.                 14:00             silvestrovská bohoslužba díkůvzdání

6.ledna  2019    POZOR ZMĚNA !!!  ne v 18:00, ale ve 14:00 novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Sbor Cyrila a Metoděje v Pěnčíně:

24.12.                     21:00 půlnoční bohoslužba

6. ledna 2019       10:00 novoroční bohoslužba

středisko Laškov – zámecká kaple

6.ledna 2019       8:30     novoroční bohoslužba

kaple Souznění  – Moravská Třebová:

25.12.                13:00 vánoční bohoslužba

13. ledna 2019    13:00      novoroční bohoslužba

27. ledna             13:00    bohoslužba

Myšlenky k Adventu

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Amen (Žalm 50, 1-2)

Náš Bůh není jen milosrdný a laskavý, ale také spravedlivý a mocný. Je dobré s tím počítat.

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce !    Amen (Žalm 95, 6-8)

Bůh vždy plní, co slíbil. Jen my o tom stále pochybujeme a žádáme od něho další důkazy.

Modlitba Adventu:

Bože, prosím o trpělivost a opravdovou důvěru v Tebe. Vždyť vím, že jsi stále se mnou. Prosím,veď kroky mého života. Amen

Divadlo a Mikulášská nadílka

Ve středu 5.prosince 2018 v 16:00 hodin zahraje Divadlo Plyšového Medvídka pohádku: HANÁCKÉ BETLÉMEK.

Potom přijde sv. Mikuláš s nadílkou.

Vše se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme děti i rodiče a vůbec kohokoliv.  :)

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty.“

Žalm 23, 4

Blíží se svátky zemřelých, a to je doba, kdy máme možnost zastavit se a uvědomit si, že i my půjdeme cestou, kterou nás předešli naši drazí zesnulí. Při pohledu na klidná světla rozžatých svící, na ozdobené hroby našich milovaných, mihne se i nám před očima náš život a můžeme bilancovat. Vždyť neznáme dne ani hodiny, kdy také nás zavolá náš Pán a Stvořitel. On je nám věrný. Jsme i my Jemu?

Svou úctu k zesnulým a víru v Ježíše Krista můžete vyjádřit i letos při bohoslužbách za zemřelé

v pátek 2. listopadu 2018 v 17:00 hodin, v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

za Radu starších Pavel Svozil, předseda

PRO DĚTI: náboženství – dramaťáček – sboreček

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří království Boží.“ (Mt )

Náboženství pro děti od 6ti let: ve čtvrtek  15:30 - 16:30

Dramaťáček a pěvecký sboreček : každá 1. a 3. sobota v měsíci 9:30 – 11:30

Začínáme v sobotu 20.října

Vše se koná na faře, Demelova1 v Prostějově.

Diecézní pouť do Hodonína

V sobotu 15.září se uskuteční pouť do Hodonína – města T.G.Masaryka, kde uctíme památku našeho prvního prezidenta bohoslužbou, za přítomnosti patriarchy CČSH Tomáše Butty a brněnského biskupa Juraje J.Dovaly. Následovat bude bohatý program, ve kterém nebude chybět ani prohlídka muzea T.G.Masaryka.

Začátek bohoslužby v Husově sboru v Hodoníně je v 10:00

další info na ccshbrno.cz

Srdečně zveme