Novinky

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.

Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“

Amen

(kniha Daniel 3, 54. 56)

Dále čti:

Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13

a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20

Modleme se:

„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Amen“

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.

V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.

Z důvodu účasti věřících a duchovenstva na této slavnosti,

se v Prostějově nebudou v neděli 14. 6. konat odpolední bohoslužby.

Srdečně zveme na tuto mimořádnou událost.

iv.

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.

V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.

„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“

Kniha Moudrost 1, 7

čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

Pro radost i zamyšlení

Evangelia jsou jako vitráže – prozářená vzkříšením Syna Božího.

Máme být „lidé tajemství“ , ne majitelé víry.

Bible je neomylná pouze v oblasti naší spásy, ne v oblasti přírodních věd.

citáty prof. C.V.Pospíšila

Citáty z Písma

V tom je láska: ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1. list Janův 4, 10

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. List Židům 11, 1

Modlitba

Je to zvláštní život pod vládou neviditelného zhoubce. Troufám si říci, že všichni jsme ve střehu, i když to tak možná nevypadá. Držíme si navzájem palce a hlavně se povzbuzujeme. V médiích, po telefonu, na „sítích“. Nikdo není v této době víc nebo míň – na všech záleží. To nejmenší, co můžeme udělat k posile ostatních je právě modlitba. Bez ní to nejde. Je nesmírně dojemné, že se lidé modlí bez rozdílu vyznání za uzdravení všeho lidstva – ať už někdo věří             v Boha nebo ne.

Vždyť všichni žijeme na stejné planetě.

A tak – držme se. :)

VELIKONOCE POD ROUŠKOU nebo POD ROUŠKOU VELIKONOC ???

Mám ráda slovní hříčky. Mám ráda i Velikonoce.  Letos budou mimořádné pro všechny.                                                                                                                                                                                                          Pro ty, kteří věří v Boha, i pro ty, kteří ještě uvěřit nedokázali.

Není jednoduché přijímat lásku od někoho, koho nevidíme.                                                                                                                                                                                                                                                       Jsme bytosti kontaktní a vztahové. Přesto jsme letos postaveni do jiné situace. Zůstáváme s Bohem sami. A tak si můžeme klást různé otázky, podle toho, v jakém jsme zrovna duševním rozpoložení. A hledáme viníka. Nabízí se spousta možností, mezi jinými právě Hospodin. On je přece nejmocnější a všemohoucí.                                                                                                                                                        A kupodivu, často to říkají právě nevěřící:“Je to Boží trest!“ Já tomu nevěřím.                                                                                                                                                                                                                             Přece Ten, kdo za nás dobrovolně zemře, aby každého z nás zachránil před věčným zatracením smrti, nebude své děti trestat pandemií koronaviru. Co myslíte?                                                                         Boží láska překonává i smrt. Tomu věřím z celého srdce.

Pokojné velikonoce s Boží ochranou a plnou náručí lásky pro každého z vás.

Přeje Pavel, Jana Bára a Ivana

Velikonoce 2020

Připomínáme si a prožíváme Velikonoce 2020:

ZELENÝ ČTVRTEK – památka poslední večeře Páně

VELKÝ PÁTEK – památka utrpení a smrti Páně

BÍLÁ SOBOTA – vzkříšení Páně

Zamyšlení v době „roušek“

Také vás zlobí, když zahlédnete někoho bez roušky na ústech? Už jsme si na ně zvykli.            Na ty roušky. Ještě nedávno byl ale pohled na někoho takto zakrytého přinejmenším velmi podezřelý. Nechci se však zamýšlet nad dodržováním tohoto nařízení.                                          Uchvátila mně totiž „jiná“ komunikace mezi lidmi. Všechno se jaksi zpomalilo a přesto, že prožíváme určitá napětí, lidé jsou pozornější. Dívají se vzájemně z očí do očí. A to nejen ti, kteří spolu potřebují hovořit, ale také ti, kteří se pouze míjejí. Krátké pohledy plné vzájemnosti, solidarity, podobných starostí. Zadívají se jen pár vteřin. A najednou vnímáte barvu jejich očí – nádherné odstíny modré, různorodá zelená, hnědá, černá jako uhel nebo také žlutozelená. Ale žádná není stejná. Náhle jsem si uvědomila, že vůbec nezáleží na tom, zda jsme si stihli nanést make-up nebo jak se tváříme, protože většinu obličeje máme zakrytou. Mluví za nás naše oči, i když mlčíme. Chtěla jsem tím jenom říct, že každý z nás je úchvatný originál Božího stvoření. Jemu buď chvála a díky na věky věků. Neopustí nás. Nikdy.

Buďme tedy k sobě navzájem i nadále tak ohleduplní a pozorní. Vždyť oči o nás prozrazují více, než si myslíme.

Ať vás všechny i nadále provází Boží ochrana.

iv.

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,

prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i psychickou – ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen

Bratři a sestry v Kristu,

alespoň touto cestou se společně modleme v této mimořádně krizové době.

Kdo se chce připojit i v čase, tak se modlíme

v 7:00 žalm 105, ve 13:00 žalm 106 a v 19:00 hodin žalm 107.

Ať vás všechny Pán chrání.

Amen