Novinky

Velikonoční bohoslužby 2017

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.“ Evangelium Janovo 11. kapitola, 25. – 26. verš

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2017

ve farnostech Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

2.4. neděle Laškov  v  8:15;     Konice v  10:00

9.4. Květná neděle

Prostějov  10:00

Moravská Třebová  14:00

13. 4. Zelený čtvrtek

Moravská Třebová 14:00

Prostějov 18:00

14. 4. Velký pátek

Prostějov 18:00 -Velkopáteční čtené pašije

15. 4. Bílá sobota

Krumsín 8:30 bohoslužba vzkříšení

Pěnčín  13:30 bohoslužba vzkříšení

Prostějov  18:00 bohoslužba vzkříšení

+ svátost křtu a Večeře Páně dospělého

16. 4. Neděle slavnost vzkříšení Pána Ježíše

Prostějov 10:00 bohoslužba + 3 svátosti křtu dětí a 1.Večeře Páně

22.4. sobota Domov seniorů, Nerudova ul., Prostějov 9:30 bohoslužba

23.4. neděle Prostějov 10:00

Moravská Třebová 14:00

Srdečně zveme k prožití velikonočních svátků.

Ivana Krejčí, duchovní                                  Pavel Svozil                                                      Bohdana Kožušníková

Jana B.Hafnerová, pastor.as.

Setkání dětí v březnu 2017

Diecézní setkání dětí v Brně

Diecézní setkání dětí v Brně

Plánovaná setkání pro mladší děti ( 6 – 15 let) na rok 2017:  

Kurz pro mladší animátory: ( 13 – 15 let)

-         Sobota 1. dubna

-         Sobota 21. října

-         Sobota 4. listopadu

Setkání pro mladší děti:

-         Pátek a sobota 24. – 25. března „Setkání dětí zn.Vápenná“,                   Brno – Lipová

-         Pátek a sobota 12. – 13. května „Jarní kuropění“,                               Brno – Lipová

Pozor  – Změna termínu tábora!!!

-         29. července – 5.srpna  letní tábor „zn.Vápenná“ – letos Annaberg u Bruntálu

Těší se Ivana Krejčí, Magdalena Spurná, Jakub Krejčí, Víťa a Lucka Lužní

POPELEČNÍ STŘEDA

Začátek postní doby zahájíme bohoslužbou se zpovědí a udílením popelce

ve středu 1.března v 18:00 hodin

v modlitebně CČSH – 1.patro fary, Demelova 1, Prostějov.

Zveme ke společnému ztišení před Bohem.

K zamyšlení

„V těžkých chvílích se nám všechno pokouší namluvit, že pro nás už slunce nikdy nevyjde. Nenechme se oklamat!

(Malá poselství Vojtěcha Kodeta 2017)

Ekumenická bohoslužba – 22.1.2017 v 16:00

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.

Letos se uskuteční v Českobratrské církvi evangelické, Prostějov - U kalicha (naproti gymnázia J.Wolkra).

Symbolické kameny našich hříchů se postupně změní na Kristův kříž, který nás spojí v jeden Boží lid.

Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste srdečně zváni.

„Přijměte světlo Kristovo a neste ho do temných míst našeho světa!

Buďte služebníky smíření!

Buďte posly Kristovými! „

Bohoslužby v zimním období

Od neděle 15.ledna 2017 se konají bohoslužby v modlitebně fary CČSH v Prostějově, druhé poschodí – vchod přes faru.

Pouze 1.neděli v měsíci v 18:00 hodin, jinak vždy v 10:00 hodin.

Srdečně zveme a prosíme o dochvilnost.

iv.

Myšlenka pro nový rok 2017

„I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte.“
Malachiáš 3, 1

Silvestrovská a novoroční bohoslužba

Silvestrovská bohoslužba se bude konat:

v 16:00 hodin v kostele Husův sbor v Prostějově.

Novoroční bohoslužba se bude konat:

v neděli 1.ledna 2017 v 18:00 hodin také v kostele Husův sbor v Prostějově.

„Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus je Pán.“

Filipským 2, 10-11


„Večer poznáte, že přijde Hospodin a že nás zachrání. A ráno spatříte Hospodinovu slávu.“

Exodus 16, 6 – 7