Novinky

Hromnice – 2.února

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2, 22 – 38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40.dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Setkává se tam s prorokyní Annou a zbožným, spravedlivým starým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – světle – pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů a domácností.

(zdroj: internet)

LETOS SLAVÍ NAŠE CÍRKEV 100 LET od svého vzniku

Je to málo nebo moc? To je otázka úhlu našeho pohledu. Každopádně však vás budeme na těchto stránkách postupně informovat o různých aktivitách a akcích s tím spojených.

Pro začátek přejeme i vám všem, ať máte v celém tomto roce 2020 dostatek příležitostí i k vašim oslavám v kruhu přátel.

Boží požehnání a zdraví k tomu přejí za farnost Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Pavel Svozil, předseda RS

Ivana Krejčí, farářka

Vánoční přání

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2 )

Ať vás provází tato slova povzbuzení, a nekonečné lásky Boží po všechny dny vašeho života.

„Immanuel“ ať je pro vás jistotou a pevným bodem ve vesmíru.

za farnost  Prostějov:

Pavel Svozil, předseda Rady starších

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Ivana Krejčí, farářka

Vánoční bohoslužby v Prostějově

24.12. v 23:00„PŮLNOČNÍ“ bohoslužba.

25.12. v 10:00 Hod Boží vánoční

26.12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice

29.12. v 10:00 vánoční bohoslužba

Srdečně zveme

sobota 14. 12. 2019 – koncert Richarda PACHMANA

V sobotu 14. prosince 2019 v 17:00 hodin se koná v kostele Husův sbor CČSH koncert zpěváka a skladatele Richarda PACHMANA , spolu s herečkou a zpěvačkou Ditou HOŘÍNKOVOU.

Výtěžek z koncertu je věnován Dětskému centru Strančice.

Předprodej: Ticket- Art: www.ticket-art.cz nebo na místě konání koncertu.

Srdečně zveme

Přijde svatý Mikuláš s anděly i k nám

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově

se koná v pátek 6. prosince 2019 v 16:00

Program:

16:00            „JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?“  Divadlo Plyšového Medvídka

16:45            premiéra vystoupení dětí DHO (Divadlo Hanácké Obce)

17:30            příchod sv.Mikuláše s nadílkou

Srdečně zveme

Festival „30 klíčů pro samet“

se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově,

v týdnu od pondělí 11. listopadu do neděle 17. listopadu 2019.

Je připravena originální výstava a řada akcí: divadla, besedy, autogramiáda, koncerty.

Festival pořádá Divadlo Plyšového Medvídka za finanční podpory Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov.

Aktuální program najdete na: www.divadloplysovehomedvidka.cz

Rezervace prohlídek a vstupů na jednotlivé akce na: 776 144 074, 776 717 755

Festival bude ukončen v neděli 17. listopadu v 10:00 h. bohoslužbou za svobodu a demokracii.

Srdečně zvou pořadatelé

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 1. listopadu 2019 v 16:00 hodin

v kostele Husův sbor v Prostějově.

„Ať vás Hospodin provází v těchto dnech vzpomínání a naplní vaše srdce pokojem.“

Amen

DIECÉZNÍ DEN v Prostějově 1989 / 2019

Brněnská diecéze CČSH pořádá…

Diecézní Den k výročí sametové revoluce;

v sobotu 19. října 2019

PROGRAM:

10:00 – 11:00     bohoslužba v Husově sboru /br. biskup Juraj J. Dovala/

11: 15 – 12:00     komentovaná prohlídka výstavy uniforem a zajímavostí „100 let bezpečnostních sborů Čech a Moravy“ /autor výstavy P. P. Procházka/

12: 15 – 14: 00   oběd a společné posezení

14: 00 – 15: 00    prohlídka secesního Městského divadla / průvodce Jakub M. Krejčí/

15: 15 – 16: 00   divadlo jednoho herce: „Miloš jede do Číny“ / Satirická jednoaktovka Divadla Plyšového Medvídka / hraje P. P. Procházka

závěrečné požehnání /br. biskup Juraj J. Dovala

VÝSTAVY:

V kostele Husův sbor  CČSH budou instalovány  výstavy:

Husův sbor – původní židovská synagoga

Ztracené židovské ghetto


Srdečně zvou pořadatelé

PODZIMNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ

Náboženská obec Církve československé husitské v Prostějově pořádá

od pátku 6. září do neděle 8. září 2019

PODZIMNÍ KUROPĚNÍ

pro děti od 6ti let

setkání se koná ve farním domě Demelova 3 v Prostějově.

Na programu jsou opět hry, procházka městem, povídání, vyprávění, trochu toho zpívání a určitě také film.

Příjezd v pátek v 17:00 hodin.

Odjezd v neděli po bohoslužbě, tj. v 11:30 hodin. (Studený oběd – řízek s chlebem – dostanou děti s sebou na cestu.)

Cena pobytu je 200,- Kč.

Ubytování: děti budou spát na postelích a matracích v lůžkovinách.

Není třeba, aby si braly karimatky a spacáky.

K dispozici je teplá voda i sprcha.

Jídlo nám bude vařit místní pan kuchař.

Potřebují: papuče, toaletní potřeby, ručník, pyžamo, pohodlný oděv na hry, pláštěnku.

Přihlášky posílejte do 3. září 2019 na: hendy.iv@gmail.com

nebo na tel. 728066431 (Ivana Krejčí)

Těší se na vás teta IVANA, MÁŇA A BÁRA

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ