Novinky

Den díkůvzdání slavíme i v naší zemi.

Obvykle připadá na 1. neděli v říjnu, kdy věřící křesťané mohou přinést do kostela cokoliv z úrody.

Tento svátek je v dnešní době trochu potlačen, ale jeho význam je stále stejný – poděkovat Bohu za úrodu; tedy za to, že máme co jíst.

V USA se slaví od 16. století, ale jeho datum se několikrát měnilo, až se ustálilo v listopadu.

Poděkovat nás nic nestojí.

Vždyť život máme pouze jeden.

Tak ať se Vám daří nejen v tento den.

iv.

Židovská komunita v Prostějově – výstava

Muzeum a Galerie Města Prostějova zapůjčilo našemu sboru CČSH výstavu, kterou můžete vidět ve vstupní části chrámu.

Obrazový i písemně zpracovaný materiál mapuje počátky židovské komunity v Prostějově, její vzrůst i poválečnou dobu. Nabízí fotografie prvních rabínů, školy, templu a mnoho dalších zajímavostí.

Výstavu inicioval spolek Hanácký Jeruzalém, uspořádala ji PhDr. M. Dokoupilová a Mgr. F. Gregor.

Je otevřeno každou neděli nebo po domluvě i v jinou dobu.

Srdečně zveme.

Díkůvzdání za úrodu

V neděli 3.října ve 14:00 hodin

se koná bohoslužba s poděkováním za úrodu země.

Můžete přinést své dary k poděkování.

Texty Písma na tento den:

Izajáš 35, 1 – 4

Galatským 6, 7 – 10

a evangelium: Jan 4, 35 – 36

Požehnaný den vám všem.

iv.

Jak se zbavit únavy – přednáška s besedou – v sobotu 4. září 2021

Neurolog, bylinář MUDr. Zbyněk MLČOCH, tvůrce webu www.bylinkyprovsechny.cz

a nutriční terapeutka, bylinářka Mgr. Zuzana ŠVÉDOVÁ Dis, autorka knihy „Zdravou stravou proti únavě“

pořádají přednášku: „Jak se zbavit únavy, načerpat energii a posílit ledviny“ .

kde: Husův sbor CČSH v Prostějově

kdy: sobota 4.9.2021, od 14:00 – 17:30

cena přednášky: 350,- Kč

rezervace míst na: zuzkasve@seznam.cz nebo 732 917 333

Pěnčín – pouť k „milníku víry“

6. července 2021 v 18:00 hodin se koná tradiční pouť k milníku víry za obcí Pěnčín.

Pouť povede sestra Bohdana Rosenbergová, předsedkyně RS.

Kázáním posloužila Ivana Krejčí.

Po skončení bude následovat občerstvení v areálu sokolovny Pěnčín.

Srdečně zveme.

Praha – Betlémská kaple

6.července 2021 od 15:00 hodin se koná bohoslužba v kapli Betlémské v Praze, kterou povede patriarcha CČSH Tomáš Butta, spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázání pronese bratislavský biskup Jan Hradil.

Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Jiřím Šimáčkem.

Úvodní chorál zahraje dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.

Srdečně zveme

Praha – chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

6. července 2021 od 10:00 hodin bude instalován na další funkční období VIII. patriarcha Církve československé husitské, TOMÁŠ BUTTA.

Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar.

Srdečně zveme

NOC KOSTELŮ 2021 – otevřeno

V pátek 28. května 2021 na NOC KOSTELŮ bude kostel Husův sbor CČSH v Prostějově otevřen od 18:00 do 21:00 h.

V kostele je instalována autorská výstava PhDr. Marie Dokoupilové a Mgr. Filipa Gregora „Prostějovské synagogy a modlitebny“.

Výstava je zapůjčená Muzeem Města Prostějova na dobu určitou; finančně ji podpořil Spolek Hanácký Jeruzalém.

Během návštěvy bude možnost ztišení a soukromé modlitby.

Srdečně zveme.

iv.

Letnice – svatodušní doba

Označuje se též řeckým slovem „PENTEKOSTÉ“ (Padesátnice), protože se slaví 50. den po Hodu Božím velikonočním.

Sesíláš-li svého ducha, Bože, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.

(Žalm 104, 30)

Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“ Amen

(Jan 15, 26)

K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.

A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“

Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa