Novinky

Ekumenická bohoslužba – 22.1.2017 v 16:00

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.

Letos se uskuteční v Českobratrské církvi evangelické, Prostějov - U kalicha (naproti gymnázia J.Wolkra).

Symbolické kameny našich hříchů se postupně změní na Kristův kříž, který nás spojí v jeden Boží lid.

Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste srdečně zváni.

„Přijměte světlo Kristovo a neste ho do temných míst našeho světa!

Buďte služebníky smíření!

Buďte posly Kristovými! „

Bohoslužby v zimním období

Od neděle 15.ledna 2017 se konají bohoslužby v modlitebně fary CČSH v Prostějově, druhé poschodí – vchod přes faru.

Pouze 1.neděli v měsíci v 18:00 hodin, jinak vždy v 10:00 hodin.

Srdečně zveme a prosíme o dochvilnost.

iv.

Myšlenka pro nový rok 2017

„I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte.“
Malachiáš 3, 1

Silvestrovská a novoroční bohoslužba

Silvestrovská bohoslužba se bude konat:

v 16:00 hodin v kostele Husův sbor v Prostějově.

Novoroční bohoslužba se bude konat:

v neděli 1.ledna 2017 v 18:00 hodin také v kostele Husův sbor v Prostějově.

„Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus je Pán.“

Filipským 2, 10-11


„Večer poznáte, že přijde Hospodin a že nás zachrání. A ráno spatříte Hospodinovu slávu.“

Exodus 16, 6 – 7

půlnoční bohoslužba v Prostějově

24.12 2016 se koná „půlnoční bohoslužba“ v kostele Husův sbor v Prostějově ve 23:00 hodin.

V Pěnčíně se koná půlnoční bohoslužba v kostele Cyrila a Metoděje CŠSH ve 21:00 hodin.

Prostějov – Husův sbor

25.12. vánoční bohoslužba v 10:00

26.12. vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice v 16:00

31.12. děkovná bohoslužba za uplynulý rok  v 16:00

1.ledna 2017 novoroční bohoslužba v 18:00

8.ledna  bohoslužba v 10:00 hodin

Vánoční bohoslužby na jiných místech:

26.12. Krumsín, kaple Víry, naděje a lásky CČSH v 8: 15

26.12. Domov seniorů v Prostějově, Nerudova ul. v 10:00

8.ledna 2017 Laškov, zámecká kaple v 8:15 (pro Laškov, Pěnčín, Konici)


Moravská Třebová – kaple Souznění, Dr.Janského 6:

25.12. vánoční bohoslužba ve 14:00

8. ledna novoroční bohoslužba ve 14:00

„Ať vám světlo narozeného Pána Ježíše svítí na cestu nejen o Vánocích.“

iv.

K zamyšlení pro adventní dobu

„Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi

od slunce východu až po západ.

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,

zaskvěl se Bůh,

přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.“

Žalm 50, 1-3a

Program Adventu 2016

neděle 4.prosince ve 14:00         sv.Mikuláš a Divadlo Plyšového medvídka

úterý 13.prosince    v 18.00         koncert pěveckého sboru PROMĚNY

sobota 17.prosince  v 17:00        koncert Richarda PACHMANA a Dity HOŘÍNKOVÉ

Dušičkové bohoslužby

Zveme vás na bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, které se konají ve čtvrtek 3.listopadu 2016 v 16:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově, Demelova 1.

Na varhany bude doprovázet prof.Ingrid Silná.

Srdečně zveme k modlitbám za vaše zemřelé.

iv.

Děti nám zachránily svět! Světová vědecká konference dětí zdárně ukončena !

( aneb „Jaký byl letošní tábor ?“)

Ano, ano. Letní vědecká konference, která se konala pro skupinu vybraných vědců – 25ti dětí z Brněnské diecéze CČSH , byla úspěšná.

„Vědci“ zachránili náš svět. Tedy spíše všechno, co potřebuje lidstvo k životu: čistou vodu, čistý vzduch i přírodu se vším, co v ní přebývá. A že to byl dramatický týden plný nečekaných zvratů a ohrožení pohromami – jako například hynutí včel, vymírání dobytka, úplná ztráta zdrojů vody a další – se můžete podívat v rubrice „fotky 2016″. Děti, vlastně pardon, „vědci“ řešili velmi náročné úkoly i technického rázu; museli třeba vytvořit poutače a videoklipy pro informování o hrozících pohromách. Žádná legrace. Zejména tehdy, když zjistili, že veškerá technika ( počítače, mobilní telefony, i- pody, videa atd.) přestává sloužit člověku, ale slouží najednou sama sobě, a tím se role úplně přehodily. Služebníkem techniky se najednou stal člověk. Veškerá technika nám začala vládnout a diktovat svá pravidla. Nebyla najednou  žádná energie světelná ani tepelná. A to byl teprve začátek.

No, nebudu vás napínat – „naši vědci“zvládli všechno na výbornou. Ale byly to nervy, to vám řeknu!

Odměna byla zasloužená. Závěrečná párty s rautem, večerním promítáním filmu “ v peřinkách“ a se zmrzlinou k tomu – no řekněte sami, nejsou báječní?

Takže až se ráno probudíte do nového dne, nezapomeňte našemu Pánu poděkovat za svoje děti – jsou ochotné náš svět chránit za všech okolností.

Krásné a požehnané dny přejí vedoucí tábora „Vápenná“ : Kuba, Máňa, Víťa a Lucka

iv.