Novinky

Modlitba a zamyšlení nad biblí

Každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 se koná na faře CČSH

Demelova 1 v Prostějově biblická hodina.

Srdečně zveme.

iv.

Modlitba bratra Rogera z Taizé

Bože, ty nás miluješ.

Jakkoli ubohá je naše modlitba,

hledáme tě s důvěrou.

A tvá láska si proráží cestu skrze naše váhání

i skrz naše pochybnosti.

Ježíši, náš pokoji, svým Evangeliem nás voláš,

abychom byli velmi prostí, velmi pokorní.

Ty v nás dáváš vyrůstat nekonečné vděčnosti

za tvou stálou přítomnost v našich srdcích.

Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit

tuto úžasnou pravdu:

Bůh si nepřeje utrpení ani strádání lidí,

úzkost a strach v nás nejsou jeho dílem.

Bůh nemůže jinak než nás milovat.

bratr Roger z Taizé

Bohoslužby v zimním období

V zimním období se konají bohoslužby každou neděli v 10:00 hodin v modlitebně

- fara, 2. poschodí.

Srdečně zveme.

iv.

Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,

a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.

Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.

S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -

- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.

V každou hodinu, v radosti i bolesti

se ti vstříc usmívá Ten, který se stal člověkem -

zůstaň v Jeho blízkosti.

Amen

Vánoce 2022 v kostele Husův sbor v Prostějově

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS.“ (Lukášovo evangelium 2, 11)

Pozdravujeme vás v tento vánoční čas; čas očekávání a setkávání. Po loňské pandemii Covidu jsme tentokrát vystaveni nejen energetické, ale i ekonomické tíži. Na koho se spolehneme nyní?

Snad na to malé mimino v Betlémě narozené???

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Janovo evangelium 1, 14a)

24.12.2022 ve 23:00 půlnoční bohoslužba

25.12. - neděle – Boží hod vánoční – bohoslužba v 10:00

26.12. - pondělí – sv. Štěpána – bohoslužba v Krumsíně – kaple CČSH v 8:00

- bohoslužba v Prostějově - Husův sbor v 10:00

Koncert pěveckých sborů Vlastimila, Orlice a ŽPS při ZUŠ Plumlov -  v 16:00

Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku:

1. ledna 2023 v 10:00

Přejeme vám všem požehnané Vánoce a Boží ochranu v novém roce.

za NO farnost Prostějov:

Pavel Svozil, předseda RS

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Ivana Krejčí, farářka

„A Slovo se stalo tělem…“ adventní biblické rozjímání

V pátek 25.11.2022 začíná adventní biblické rozjímání, které povede Mgr. Milan Koplík, farář CČSH v Novém Jičíně.

Následuje:

- pátek 2.12.

- pátek 9.12.

- čtvrtek 15.12.

Vždy od 17:00 – 18:00 na faře CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme,

iv.

Dušičková pobožnost

Milí přátelé, zveme vás na dušičkovou pobožnost,

kdy můžete v tichém setrvání spolu s námi vyjádřit vděčnost a lásku svým drahým zesnulým.

Bude se konat ve středu 2. listopadu 2022 v 18:00 hodin

v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme.

iv.

Podzim – chvíle k modlitbám

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,

tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

hlásat zrána tvoje milosrdenství

a v noci tvou věrnost.

Žalm 92, 2-3

Setkání mládeže CČSH a jejich přátel

BRNO   23. – 25. září 2022

„Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.“ Žalm 67, 7

IG: @SETKANIMLADYCHCCSH

WEB: SETKANI-MLADYCH.CZ

FB:   MLADÍ CČSH

Požehnání pro nový školní rok 2022

V neděli 4. září 2022 ve 14:00 hodin bude bohoslužba v Prostějově věnovaná školákům, učitelům a všem, kteří chtějí začít nově. :)

Bůh s námi, i s vámi.

Amen