Novinky

Vánoční bohoslužby v Prostějově

24.12. v 23:00„PŮLNOČNÍ“ bohoslužba.

25.12. v 10:00 Hod Boží vánoční

26.12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice

29.12. v 10:00 vánoční bohoslužba

Srdečně zveme

sobota 14. 12. 2019 – koncert Richarda PACHMANA

V sobotu 14. prosince 2019 v 17:00 hodin se koná v kostele Husův sbor CČSH koncert zpěváka a skladatele Richarda PACHMANA , spolu s herečkou a zpěvačkou Ditou HOŘÍNKOVOU.

Výtěžek z koncertu je věnován Dětskému centru Strančice.

Předprodej: Ticket- Art: www.ticket-art.cz nebo na místě konání koncertu.

Srdečně zveme

Přijde svatý Mikuláš s anděly i k nám

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově

se koná v pátek 6. prosince 2019 v 16:00

Program:

16:00            „JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?“  Divadlo Plyšového Medvídka

16:45            premiéra vystoupení dětí DHO (Divadlo Hanácké Obce)

17:30            příchod sv.Mikuláše s nadílkou

Srdečně zveme

Festival „30 klíčů pro samet“

se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově,

v týdnu od pondělí 11. listopadu do neděle 17. listopadu 2019.

Je připravena originální výstava a řada akcí: divadla, besedy, autogramiáda, koncerty.

Festival pořádá Divadlo Plyšového Medvídka za finanční podpory Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov.

Aktuální program najdete na: www.divadloplysovehomedvidka.cz

Rezervace prohlídek a vstupů na jednotlivé akce na: 776 144 074, 776 717 755

Festival bude ukončen v neděli 17. listopadu v 10:00 h. bohoslužbou za svobodu a demokracii.

Srdečně zvou pořadatelé

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 1. listopadu 2019 v 16:00 hodin

v kostele Husův sbor v Prostějově.

„Ať vás Hospodin provází v těchto dnech vzpomínání a naplní vaše srdce pokojem.“

Amen

DIECÉZNÍ DEN v Prostějově 1989 / 2019

Brněnská diecéze CČSH pořádá…

Diecézní Den k výročí sametové revoluce;

v sobotu 19. října 2019

PROGRAM:

10:00 – 11:00     bohoslužba v Husově sboru /br. biskup Juraj J. Dovala/

11: 15 – 12:00     komentovaná prohlídka výstavy uniforem a zajímavostí „100 let bezpečnostních sborů Čech a Moravy“ /autor výstavy P. P. Procházka/

12: 15 – 14: 00   oběd a společné posezení

14: 00 – 15: 00    prohlídka secesního Městského divadla / průvodce Jakub M. Krejčí/

15: 15 – 16: 00   divadlo jednoho herce: „Miloš jede do Číny“ / Satirická jednoaktovka Divadla Plyšového Medvídka / hraje P. P. Procházka

závěrečné požehnání /br. biskup Juraj J. Dovala

VÝSTAVY:

V kostele Husův sbor  CČSH budou instalovány  výstavy:

Husův sbor – původní židovská synagoga

Ztracené židovské ghetto


Srdečně zvou pořadatelé

PODZIMNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ

Náboženská obec Církve československé husitské v Prostějově pořádá

od pátku 6. září do neděle 8. září 2019

PODZIMNÍ KUROPĚNÍ

pro děti od 6ti let

setkání se koná ve farním domě Demelova 3 v Prostějově.

Na programu jsou opět hry, procházka městem, povídání, vyprávění, trochu toho zpívání a určitě také film.

Příjezd v pátek v 17:00 hodin.

Odjezd v neděli po bohoslužbě, tj. v 11:30 hodin. (Studený oběd – řízek s chlebem – dostanou děti s sebou na cestu.)

Cena pobytu je 200,- Kč.

Ubytování: děti budou spát na postelích a matracích v lůžkovinách.

Není třeba, aby si braly karimatky a spacáky.

K dispozici je teplá voda i sprcha.

Jídlo nám bude vařit místní pan kuchař.

Potřebují: papuče, toaletní potřeby, ručník, pyžamo, pohodlný oděv na hry, pláštěnku.

Přihlášky posílejte do 3. září 2019 na: hendy.iv@gmail.com

nebo na tel. 728066431 (Ivana Krejčí)

Těší se na vás teta IVANA, MÁŇA A BÁRA

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU, podle sv. Augustina

Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby mé myšlenky byly svaté.

Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté.

Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté.

Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté.

Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je Tvoje, svaté.

Amen

Modlitba k Duchu Svatému

Bože naší spásy, svým svatým Duchem očisti naše srdce a zachovej nás ve své lásce, abychom žili jako tvé děti!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

„Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží.

Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja! “

(Moudrost 1, 7; 1. Korintským 2, 10)

„S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Aleluja!“

(Izajáš 12, 3)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ Aleluja.“

(Jan 7, 37)

NOC KOSTELŮ 24.5.2019

18:00                     Divadlo Plyšového Medvídka: pohádka pro děti „Malý Marťan“

19:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

19:30                     Jak to vypadalo dříve? Zajímavosti kostela  –  výstava fotografií původní židovské synagogy

20:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

20:30                     Duchovní varhanní hudba – hraje Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

21:30 Modlitební  chvíle - čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma

22:00                     Ukončení

Během celého programu bude možné si prohlédnout výstavu fotografií kostela – původní židovské synagogy a výstavu Biblí.