Archiv pro Září, 2020

K zamyšlení: o stravování bez masa a souzení druhého

V listu Římanům, ve 14. kapitole, 1. – 12 verši je psáno:
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; [...]

... celý příspěvek »

Díkůvzdání za úrodu – první neděli v říjnu

V neděli 4. října 2020 ve 14:00 bude v Prostějově v Husově sboru bohoslužba s díkůvzdáním za úrodu.
Na cestu domů si odnesete, kromě svých požehnaných potravin, také dárek „z úrody Hané“.
„Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“
2. Korintským 9, 6

... celý příspěvek »

Povzbuzení z Písma

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Žalm 122, 1.7

... celý příspěvek »