Archiv pro Únor, 2022

Velikonoce 2022

Velikonoční týden:
10. dubna -  Květná neděle – bohoslužba v 10:00
13. dubna – PAŠIJE – koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové, v 18:00 hodin
( vstupenky na místě, 250,-Kč)
14. dubna – Zelený čtvrtek – bohoslužba v 17:00
15. dubna – Velký pátek – čtení pašijí v 17:00
16. dubna – Bílá sobota
17. dubna – Hod Boží velikonoční – bohoslužba [...]

... celý příspěvek »

Postní doba

Popeleční středa  je letos 2. března 2022
Bohoslužba se svátostí pokání a udílení popelce bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor.
Připravme svá srdce na slavnost Vzkříšení.

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel?
Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený,
jeho rozumnost vystihnout nelze.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Mladíci jsou zemdleni a unavení,
jinoši se potácejí, klopýtají.
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Izajáš 40, 28 – 31

... celý příspěvek »