K zamyšlení

Cožpak nevíš?

Cožpak jsi neslyšel?

Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,

není zemdlený, není znavený,

jeho rozumnost vystihnout nelze.

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdleni a unavení,

jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,

nabývají nové síly;

vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 40, 28 – 31

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.