Farnost

Pán Ježíš

Bohoslužby:

 • v Husově sboru v Prostějově každou neděli v 10:00 hodin (od 7. ledna do začátku Velikonoc se konají v zimní kapli – tj. na faře CČSH, 2. patro, Demelova ulice 1, v Prostějově),
 • v Krumsíně v Kapli víry, naděje a lásky 3. neděli v měsíci v 8:00 hodin

Programy v Prostějově na faře CČSH (v červenci a v srpnu se však nekonají):

 • rozhovory nad Biblí  - čtvrtek:   17 – 18 hodin
 • modlitební ztišení     - čtvrtek:   18 – 19
 • příprava na křest, biřmování a manželství – podle domluvy.

Návštěvní dny na faře v Prostějově:

 • středa     9:00 – 12:00 hodin
 • pro kolumbarium: pátek    17:00 – 18:00 hodin

Na setkání se těší:

 • duchovní: Ivana Krejčí
 • (tel. 728 066 431)
 • kazatelka: Jana Bára Hafnerová
 • (734 469 752)
 • správce kolumbaria: Pavel Svozil
 • ( 774 573 961)
 • členové Rady starších: předseda RS: Pavel Svozil, členové: Tamara Kumbarová, Jana Bára Hafnerová, Štěpán Krejčí, Martin Potočník
 • asistenti pro práci s dětmi a mládeží: Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí, Vítězslav a Lucie Lužní

Kontakt:

 • Demelova 1, Prostějov, 796 01
 • e-mail:  hendy.iv@gmail.com   NEBO jahaf@seznam.cz
  webová stránka:      www.ccsh-pv.cz
 • facebook: Husův sbor CČSH Prostějov
 • č. účtu: 150 035 0319 / 0800
 • Variabilní symbol pro platby kolumbaria: 50 + vaše jméno a příjmení do „zprávy pro příjemce“
 • Doklad o platbě zasíláme na požádání
 • DĚKUJEME

Komentáře nejsou dostupné.