Farnost

Pán Ježíš

Bohoslužby:

 • v Husově sboru v Prostějově každou první neděli v 14:00 hodin, v ostatní neděle v 10:00 hodin (od 1. ledna se konají v zimní kapli – tj. na faře CČSH na Demelově ulici 1, v Prostějově),
 • v Krumsíně v Kapli víry, naděje a lásky 3. neděli v měsíci v 8:00 hodin

Programy v Prostějově na faře CČSH:

 • rozhovory nad Biblí  - čtvrtek:   18 – 19 hodin
 • modlitební ztišení     - čtvrtek:   19 – 20
 • náboženství pro děti - čtvrtek:   15 – 16
 • dramaťáček pro děti – pondělí:   16 – 17
 • příprava na křest, biřmování a manželství – podle domluvy.

Návštěvní dny na faře v Prostějově:

 • středa     9:00 – 12:00 hodin
 • pátek    16:00 – 18:00 hodin    pro kolumbarium

Na setkání se těší:

 • duchovní: Ivana Krejčí
 • (tel. 728 066 431)
 • kazatelka: Jana Bára Hafnerová
 • (734 469 752)
 • správce kolumbaria: Pavel Svozil
 • ( 774 573 961)
 • členové Rady starších: Tamara Kumbarová, Jana Bára Hafnerová, Štěpán Krejčí, Martin Potočník
 • asistenti pro práci s dětmi a mládeží: Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí, Vítězslav a Lucie Lužní

Kontakt:

 • Demelova 1, Prostějov, 796 01
 • E-mail: hendy.iv@gmail.com  NEBO jahaf@seznam.cz
  webová stránka: www.ccsh-pv.cz
 • č. účtu: 150 035 0319 / 0800
 • Variabilní symbol pro platby kolumbaria: 50 + vaše jméno a příjmení do „zprávy pro příjemce“
 • Doklad o platbě zasíláme na požádání
 • DĚKUJEME

Komentáře nejsou dostupné.