Farnost

Pán Ježíš

Bohoslužby:

 • v Husově sboru v Prostějově každou první neděli v 18:00 hodin, v ostatní neděle v 10:00 hodin (od 1. ledna se konají v zimní kapli – tj. na faře CČSH na Demelově ulici 1, v Prostějově),
 • v Krumsíně v Kapli víry, naděje a lásky 3. neděli v měsíci v 8:30 hodin

Programy v Prostějově na faře CČSH:

 • rozhovory nad Biblí  - pátek:   17 – 18 hodin
 • modlitební ztišení     - středa:  14 – 16
 • náboženství pro děti - čtvrtek: 15:30 – 16:30
 • dramaťáček pro děti – vždy 1. a 3. sobota v měsíci: 9:30 – 10:30
 • sboreček pro děti      -  vždy 1. a 3. sobota v měsíci: 10:30 -11:30
 • příprava na křest, biřmování a manželství – podle domluvy.

Návštěvní dny na faře v Prostějově:

 • středa     9:00 – 12:00 hodin
 • pátek    16:00 – 18:00 hodin

Na setkání se těší:

 • duchovní: Ivana Krejčí
 • (tel. 728 066 431)
 • kazatelka: Jana Bára Hafnerová (734 469 752)
 • správce kolumbaria:   Pavel Svozil                  ( 774 573 961)
 • členové Rady starších: Tamara Kumbarová, Jana Bára Hafnerová, Štěpán Krejčí, Martin Potočník
 • asistenti pro práci s dětmi a mládeží: Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí, Vítězslav a Lucie Lužní

Kontakt:

 • Demelova 1, Prostějov, tel. 58 888 20 59
 • E-mail: hendy.iv@gmail.com
  webová stránka: www.ccsh-pv.cz
 • č. účtu: 150 035 0319 / 0800

Komentáře nejsou dostupné.