Farnost

Pán Ježíš

Bohoslužby:

 • v Husově sboru v Prostějově každou první neděli v 14:00 hodin, v ostatní neděle v 10:00 hodin (od 1. ledna se konají v zimní kapli – tj. na faře CČSH na Demelově ulici 1, v Prostějově),
 • v Krumsíně v Kapli víry, naděje a lásky 3. neděli v měsíci v 8:30 hodin

Programy v Prostějově na faře CČSH:

 • rozhovory nad Biblí  - čtvrtek:   18 – 19 hodin
 • modlitební ztišení     - čtvrtek:   19 – 20
 • náboženství pro děti - čtvrtek:   15 – 16
 • dramaťáček pro děti – pondělí:   16 – 17
 • příprava na křest, biřmování a manželství – podle domluvy.

Návštěvní dny na faře v Prostějově:

 • středa     9:00 – 12:00 hodin
 • pátek    16:00 – 18:00 hodin

Na setkání se těší:

 • duchovní: Ivana Krejčí
 • (tel. 728 066 431)
 • kazatelka: Jana Bára Hafnerová                                                                        (734 469 752)
 • správce kolumbaria:   Pavel Svozil                                                                    ( 774 573 961)
 • členové Rady starších: Tamara Kumbarová, Jana Bára Hafnerová, Štěpán Krejčí, Martin Potočník
 • asistenti pro práci s dětmi a mládeží: Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí, Vítězslav a Lucie Lužní

Kontakt:

Komentáře nejsou dostupné.