Brněnský biskup v PV 27. 5.

4x biřmování + 1x křest

Komentáře nejsou dostupné.