Novinky

Výstava o Židovské obci v Prostějově – čtvrtek 28.4.2022

Komentovaná výstava o židovské obci a synagogách v Prostějově, od 16:00 do 17:00 hodin.

Provází Mgr. Jana Gáborová, Spolek Hanácký Jeruzalém

Výstava je v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme.

iv.K.

Velikonoce 2022

Velikonoční týden:

10. dubna -  Květná neděle – bohoslužba v 10:00

13. dubna – PAŠIJE – koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové, v 18:00 hodin

( vstupenky na místě, 250,-Kč)

14. dubna – Zelený čtvrtek – bohoslužba v 17:00

15. dubna – Velký pátek – čtení pašijí v 17:00

16. dubna – Bílá sobota

17. dubna – Hod Boží velikonoční – bohoslužba v 10:00

Postní doba

Popeleční středa  je letos 2. března 2022

Bohoslužba se svátostí pokání a udílení popelce bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor.

Připravme svá srdce na slavnost Vzkříšení.

K zamyšlení

Cožpak nevíš?

Cožpak jsi neslyšel?

Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,

není zemdlený, není znavený,

jeho rozumnost vystihnout nelze.

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdleni a unavení,

jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,

nabývají nové síly;

vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 40, 28 – 31

Bohoslužby v roce 2022

V Husově sboru v Prostějově se konají i nadále pravidelné bohoslužby každou neděli v 10:00,

pouze první neděli v měsíci ve 14:00.

Slouží sestry kazatelky Jana Bára Hafnerová a Petra Lonc Bartoňová.

Poslední neděli v měsíci slouží vždy sestra farářka Šárka Chytilová z Brna-Řečkovic.

Srdečně zveme :)

iv.

Přání do nového roku 2022

Všem vám, kteří zavítáte na naše stránky přejeme do nového roku

zdraví, pokoj srdce, na každý den něco k radosti a hlavně pevnou víru, naději a lásku.

Upřímně přejí

sestry a bratři v Kristu z NO Prostějova, Krumsína, Pěnčína a Moravské Třebové

Den díkůvzdání slavíme i v naší zemi.

Obvykle připadá na 1. neděli v říjnu, kdy věřící křesťané mohou přinést do kostela cokoliv z úrody.

Tento svátek je v dnešní době trochu potlačen, ale jeho význam je stále stejný – poděkovat Bohu za úrodu; tedy za to, že máme co jíst.

V USA se slaví od 16. století, ale jeho datum se několikrát měnilo, až se ustálilo v listopadu.

Poděkovat nás nic nestojí.

Vždyť život máme pouze jeden.

Tak ať se Vám daří nejen v tento den.

iv.

Židovská komunita v Prostějově – výstava

Muzeum a Galerie Města Prostějova zapůjčilo našemu sboru CČSH výstavu, kterou můžete vidět ve vstupní části chrámu.

Obrazový i písemně zpracovaný materiál mapuje počátky židovské komunity v Prostějově, její vzrůst i poválečnou dobu. Nabízí fotografie prvních rabínů, školy, templu a mnoho dalších zajímavostí.

Výstavu inicioval spolek Hanácký Jeruzalém, uspořádala ji PhDr. M. Dokoupilová a Mgr. F. Gregor.

Je otevřeno každou neděli nebo po domluvě i v jinou dobu.

Srdečně zveme.

Díkůvzdání za úrodu

V neděli 3.října ve 14:00 hodin

se koná bohoslužba s poděkováním za úrodu země.

Můžete přinést své dary k poděkování.

Texty Písma na tento den:

Izajáš 35, 1 – 4

Galatským 6, 7 – 10

a evangelium: Jan 4, 35 – 36

Požehnaný den vám všem.

iv.

Jak se zbavit únavy – přednáška s besedou – v sobotu 4. září 2021

Neurolog, bylinář MUDr. Zbyněk MLČOCH, tvůrce webu www.bylinkyprovsechny.cz

a nutriční terapeutka, bylinářka Mgr. Zuzana ŠVÉDOVÁ Dis, autorka knihy „Zdravou stravou proti únavě“

pořádají přednášku: „Jak se zbavit únavy, načerpat energii a posílit ledviny“ .

kde: Husův sbor CČSH v Prostějově

kdy: sobota 4.9.2021, od 14:00 – 17:30

cena přednášky: 350,- Kč

rezervace míst na: zuzkasve@seznam.cz nebo 732 917 333