Novinky

Myšlenky k Adventu

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Amen (Žalm 50, 1-2)

Náš Bůh není jen milosrdný a laskavý, ale také spravedlivý a mocný. Je dobré s tím počítat.

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce !    Amen (Žalm 95, 6-8)

Bůh vždy plní, co slíbil. Jen my o tom stále pochybujeme a žádáme od něho další důkazy.

Modlitba Adventu:

Bože, prosím o trpělivost a opravdovou důvěru v Tebe. Vždyť vím, že jsi stále se mnou. Prosím,veď kroky mého života. Amen

Divadlo a Mikulášská nadílka

Ve středu 5.prosince 2018 v 16:00 hodin zahraje Divadlo Plyšového Medvídka pohádku: HANÁCKÉ BETLÉMEK.

Potom přijde sv. Mikuláš s nadílkou.

Vše se koná v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme děti i rodiče a vůbec kohokoliv.  :)

DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty.“

Žalm 23, 4

Blíží se svátky zemřelých, a to je doba, kdy máme možnost zastavit se a uvědomit si, že i my půjdeme cestou, kterou nás předešli naši drazí zesnulí. Při pohledu na klidná světla rozžatých svící, na ozdobené hroby našich milovaných, mihne se i nám před očima náš život a můžeme bilancovat. Vždyť neznáme dne ani hodiny, kdy také nás zavolá náš Pán a Stvořitel. On je nám věrný. Jsme i my Jemu?

Svou úctu k zesnulým a víru v Ježíše Krista můžete vyjádřit i letos při bohoslužbách za zemřelé

v pátek 2. listopadu 2018 v 17:00 hodin, v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

za Radu starších Pavel Svozil, předseda

PRO DĚTI: náboženství – dramaťáček – sboreček

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří království Boží.“ (Mt )

Náboženství pro děti od 6ti let: ve čtvrtek  15:30 - 16:30

Dramaťáček a pěvecký sboreček : každá 1. a 3. sobota v měsíci 9:30 – 11:30

Začínáme v sobotu 20.října

Vše se koná na faře, Demelova1 v Prostějově.

Diecézní pouť do Hodonína

V sobotu 15.září se uskuteční pouť do Hodonína – města T.G.Masaryka, kde uctíme památku našeho prvního prezidenta bohoslužbou, za přítomnosti patriarchy CČSH Tomáše Butty a brněnského biskupa Juraje J.Dovaly. Následovat bude bohatý program, ve kterém nebude chybět ani prohlídka muzea T.G.Masaryka.

Začátek bohoslužby v Husově sboru v Hodoníně je v 10:00

další info na ccshbrno.cz

Srdečně zveme

Masaryk fascinující a iritující

Tak se jmenuje připravovaná kniha Prof. C. V. Pospíšila, Th. D. a současně i přednáška, na kterou se můžeme těšit v pátek 21. září 2018, v 16:30hodin.

Místo konání: podkrovní přednáškový sál Městské knihovny v Prostějově.

Přednášet bude Prof. C. V. Pospíšil, Th. D.

iv.

Vápenná 2018 nese letos název „Salimbenovo magisterium“

Zdá se vám zvláštní tento název? Máte pravdu. O čem bude letošní letní pobyt se děti dozví, až po příjezdu do střediska konání, v penzionu Zahrada CČSH v Brně. Každopádně je čeká týden her, zpívání a jistě i dovádění ve vodě. Letní křesťanské setkání probíhá v rodinné atmosféře a jeho cílem je „vidět“ Boží působení i ve svých životech; přirozenou formou upevňovat křesťanskou víru, jako i mravní a morální hodnoty člověka.

Tak ať se vydaří setkání nejen dětem v Brně, ale všude, kam pojedou.

iv.

Pěnčínská náboženská obec CČSH oslavila památku svědků víry

Ve čtvrtek 5.července 2018 se shromáždily v Konici téměř dvě desítky věřících k oslavě svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje, opata Prokopa a Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl a kázáním posloužil bratr farář František Konvalinka z Olomouce, klavírní doprovod zajistila prof. Ingrid Silná PhD.

Letnice – svatodušní svátky

Máme možnost prožívat svatodušní dobu, poselství Boží lásky a naší radosti. Letní poselství světla a vítězství Božího. Uvědomujeme si tento čas? Je nám Bohem darovaný. Neopakovatelný.

Chvalme našeho Boha. Aleluja.

(čti: Jan 16, 24)

K zamyšlení: modlitba Jana Kalvína

Všemohoucí Bože, který nám zaslibuješ pokoj jen ve svém království, dej, abychom svolně přijímali neklid a nestálost svého pozemského putování a přece Tě vzývali duchem tichosti. Amen

(Z knihy Modlitby Jana Kalvína,  nakl. Kalich, 1948, str. 19)