Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,

a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.

Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.

S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -

- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.

V každou hodinu, v radosti i bolesti

se ti vstříc usmívá Ten, který se stal člověkem -

zůstaň v Jeho blízkosti.

Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.