Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2023 v Prostějově, v kostele Husův sbor

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Jan 11, 25.

2.4. Květná neděle Prostějov 10:00 ( ještě v modlitebně !)

6.4. Zelený čtvrtek Prostějov 17:00   ( dále již bohoslužby v kostele)

7.4. Velký pátek Prostějov 17:00 – Velkopáteční pašije (den půstu)

8.4. Bílá sobota - ticho a mlčení -

9.4. Boží hod velikonoční – neděle – slavnost vzkříšení Pána Ježíše Prostějov 10:00

Připojme se k modlitbě našeho brněnského bratra biskupa Juraje:

Ať mír zavládne na Ukrajině a ve všech koutech světa.

Vkládej do lidských srdcí porozumění, pokoj a milosrdenství. Amen

Požehnané a pokojné Velikonoce.

Ivana Krejčí, farářka                                        Pavel Svozil, předseda RS Prostějov                                                      Jana Bára Hafnerová, kazatelka

www.ccsh-pv.cz

facebook: Husův sbor CČSH Prostějov

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.