SVATODUŠNÍ DOBA neboli LETNICE

začínají letos v neděli 28. května 2023 Hodem Božím svatodušním.

Modleme se k Duchu Svatému o seslání jeho darů pro naši duchovní cestu:

Bože naší spásy,  chceme chodit ve světle Tvé přítomnosti naplněni Duchem radosti a pevné jistoty víry, že smrtí náš život vskutku nekončí. Neboť Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja!

Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha. Aleluja!  (Ezechiel 36, 23-26)

Duch Hospodinův naplňuje celou zemi, on jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja! ( kniha Moudrosti 1, 7)

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.