Archiv pro 13.3.2020

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“
požehnání prof. C.V.Pospíšila

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara“
Evangelium podle Jana 11, 1 – 45
…………….
Modleme se společně:
Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“
Evangelium podle Jana 9, 1 – 41
„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Modleme se společně:
Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc [...]

... celý příspěvek »

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

3. neděle postní = 15. března 2020 „Ježíšovo setkání se samařskou ženou u studny“
Evangelium podle Jana 4, 5 – 42
„Ježíš jí odpověděl: “ Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm [...]

... celý příspěvek »