1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.

Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“

Amen

(kniha Daniel 3, 54. 56)

Dále čti:

Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13

a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20

Modleme se:

„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Amen“

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.