Díkůvzdání za úrodu

V neděli 3.října ve 14:00 hodin

se koná bohoslužba s poděkováním za úrodu země.

Můžete přinést své dary k poděkování.

Texty Písma na tento den:

Izajáš 35, 1 – 4

Galatským 6, 7 – 10

a evangelium: Jan 4, 35 – 36

Požehnaný den vám všem.

iv.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.