K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.

A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“

Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.